Angielska wersja strony

Szkoła podstawowa oferta

Zapewniamy dzieciom najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i kształcenia różnorodnych umiejętności. Dbamy o staranne wychowanie i indywidualny rozwój naszych uczniów. Lekcje odbywają się w ciepłej atmosferze, w kameralnych klasach (maksymalnie do 18 osób). O uczniów troszczy się wykwalifikowana, profesjonalna kadra pedagogiczna. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Dysponujemy salami z tablicami interaktywnymi, salą fizyczno-chemiczną wyposażoną w dygestorium, pracownią plastyczną, komputerową, gimnastyczną i biblioteką. Oferta edukacyjna naszej szkoły została opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów znacznie poszerzyliśmy i wzbogaciliśmy.

W ramach czesnego zapewniamy:

– naukę na jedną zmianę

– opiekę świetlicową w godz. Od 7:00 do godz. 18:00

– liczne koła zainteresowań (szachowe, teatralne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, muzyczne, plastyczne, modelarskie, geograficzne, informatyczne, matematyczne, językowe, sportowe)

– opiekę medyczną pielęgniarki

– opiekę logopedy

– codzienną opiekę psychologa.

Informacje i zapisy

Nauka języka angielskiego – co nas wyróżnia

Oferta edukacyjna edukacja wczesnoszkolna

Oferta edukacyjna klasy IV-VIII

Oferta edukacyjna oddział przedszkolny

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter