OFERTA | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków
logo szkoły

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

OFERTA

Zapewniamy dzieciom najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i kształcenia różnorodnych umiejętności. Dbamy o staranne wychowanie i indywidualny rozwój naszych uczniów. Lekcje odbywają się w ciepłej atmosferze, w kameralnych klasach (maksymalnie do 18 osób). O uczniów troszczy się wykwalifikowana, profesjonalna kadra pedagogiczna. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Dysponujemy salami z tablicami interaktywnymi, salą gimnastyczną, pracownią plastyczną, komputerową, gimnastyczną i biblioteką. Oferta edukacyjna naszej szkoły została opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów znacznie poszerzyliśmy i wzbogaciliśmy.

W ramach czesnego zapewniamy:

– naukę na jedną zmianę

– opiekę świetlicową w godz. Od 7:00 do godz. 18:00

– liczne koła zainteresowań (szachowe, teatralne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, muzyczne, plastyczne, modelarskie, geograficzne, informatyczne, matematyczne, językowe, sportowe)

– opiekę medyczną pielęgniarki

– opiekę logopedy

– codzienną opiekę psychologa.

INFORMACJE I ZAPISY

1 września 2018

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z warunkami i kontakt z sekretariatem szkoły. Sekretariat Szkoły ul. P. Michałowskiego 10 tel. 012-633-97-39 w godzinach 8.00 – 15.30 e-mail: szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl

Czytaj dalej

Nauka języka angielskiego – co nas wyróżnia

1 września 2018

Jak wygląda nauka języka angielskiego w naszej szkole i co nas wyróżnia klasy 0-3 Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych przy założeniu, że językiem wiodącym jest j. angielski. Dlatego też zaczynamy edukację językową od najwcześniejszych lat, a nasz zespół nauczania języków obcych wraz z zespołem edukacji wczesnoszkolnej ściśle ze sobą współpracują. ...

Czytaj dalej

OFERTA EDUKACYJNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1 września 2018

Oferta edukacyjna w klasach I – III została wzbogacona o następujące: – zwiększony wymiar godzin kształcenia – 5 godzin języka angielskiego (4 godz. Z nauczycielem j. angielskiego, 1 godz. Z native speakerem) – zajęcia komputerowe w sali informatycznej – zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze – zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – zajęcia rytmiki – naukę ...

Czytaj dalej

OFERTA EDUKACYJNA KLASY IV-VIII

1 września 2018

Oferta edukacyjna w klasach IV–VIII została wzbogacona o następujące: – zwiększony wymiar godzin kształcenia z niektórych przedmiotów – 5 godzin języka angielskiego(4 godz. z nauczycielem j. angielskiego, 1 godz. z native speakerem) nauczanego w grupach z uwzględnieniem stopnia zaawansowania – 3 godziny drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego – naukę i doskonalenie pływania – ...

Czytaj dalej

OFERTA EDUKACYJNA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

1 września 2018

Program edukacyjno-wychowawczy, który realizujemy, uwzględnia wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jest rozszerzony o autorskie rozwiązania organizacyjne i programowe zgodnie z wypracowanym przez Szkołę kalendarzem wydarzeń szkolnych i programem wychowawczym. Plan nauczania obejmuje zajęcia edukacyjne w wymiarze 31 godzin tygodniowo. Prowadzą je doświadczeni nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami. Oprócz ...

Czytaj dalej
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Najnowsze zdjęcia galerii 1 Najnowsze zdjęcia galerii 2 Najnowsze zdjęcia galerii 3 Najnowsze zdjęcia galerii 4 Najnowsze zdjęcia galerii 5 Najnowsze zdjęcia galerii 6 Najnowsze zdjęcia galerii 7 Najnowsze zdjęcia galerii 8 Najnowsze zdjęcia galerii 9

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close