OFERTA | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

OFERTA

Zapewniamy dzieciom najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i kształcenia różnorodnych umiejętności. Dbamy o staranne wychowanie i indywidualny rozwój naszych uczniów. Lekcje odbywają się w ciepłej atmosferze, w kameralnych klasach (maksymalnie do 18 osób). O uczniów troszczy się wykwalifikowana, profesjonalna kadra pedagogiczna. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Dysponujemy salami z tablicami interaktywnymi, salą gimnastyczną, pracownią plastyczną, komputerową, gimnastyczną i biblioteką. Oferta edukacyjna naszej szkoły została opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów znacznie poszerzyliśmy i wzbogaciliśmy.

W ramach czesnego zapewniamy:

– naukę na jedną zmianę

– opiekę świetlicową w godz. Od 7:00 do godz. 18:00

– liczne koła zainteresowań (szachowe, teatralne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, muzyczne, plastyczne, modelarskie, geograficzne, informatyczne, matematyczne, językowe, sportowe)

– opiekę medyczną pielęgniarki

– opiekę logopedy

– codzienną opiekę psychologa.

INFORMACJE I ZAPISY

1 września 2018

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z warunkami i kontakt z sekretariatem szkoły. Sekretariat Szkoły ul. P. Michałowskiego 10 tel. 012-633-97-39 w godzinach 8.00 – 15.30 e-mail: szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl

Czytaj dalej

Nauka języka angielskiego – co nas wyróżnia

1 września 2018

Jak wygląda nauka języka angielskiego w naszej szkole i co nas wyróżnia klasy 0-3 Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych przy założeniu, że językiem wiodącym jest j. angielski. Dlatego też zaczynamy edukację językową od najwcześniejszych lat, a nasz zespół nauczania języków obcych wraz z zespołem edukacji wczesnoszkolnej ściśle ze sobą współpracują. ...

Czytaj dalej

OFERTA EDUKACYJNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1 września 2018

Oferta edukacyjna w klasach I – III została wzbogacona o następujące: – zwiększony wymiar godzin kształcenia – 5 godzin języka angielskiego (4 godz. Z nauczycielem j. angielskiego, 1 godz. Z native speakerem) – zajęcia komputerowe w sali informatycznej – zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze – zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – zajęcia rytmiki – naukę ...

Czytaj dalej

OFERTA EDUKACYJNA KLASY IV-VIII

1 września 2018

Oferta edukacyjna w klasach IV–VIII została wzbogacona o następujące: – zwiększony wymiar godzin kształcenia z niektórych przedmiotów – 5 godzin języka angielskiego(4 godz. z nauczycielem j. angielskiego, 1 godz. z native speakerem) nauczanego w grupach z uwzględnieniem stopnia zaawansowania – 3 godziny drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego – naukę i doskonalenie pływania – ...

Czytaj dalej

OFERTA EDUKACYJNA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

1 września 2018

Program edukacyjno-wychowawczy, który realizujemy, uwzględnia wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jest rozszerzony o autorskie rozwiązania organizacyjne i programowe zgodnie z wypracowanym przez Szkołę kalendarzem wydarzeń szkolnych i programem wychowawczym. Plan nauczania obejmuje zajęcia edukacyjne w wymiarze 31 godzin tygodniowo. Prowadzą je doświadczeni nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami. Oprócz ...

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria