Angielska wersja strony

Kraków, którego nie znamy

 

Już od kilku lat w naszej szkole jest realizowany projekt „Kraków, którego nie znamy”. Inspiracją tego pomysłu są słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II „Naród który traci pamięć, traci tożsamość, jest narodem bez przyszłości”. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości młodego człowieka otwartego na otaczającą je rzeczywistość. Świadomość własnej tożsamości narodowej pomaga zająć właściwe miejsce w wielkiej rodzinie narodów Zjednoczonej Europy. Przypomina, że od początku istnienia państwa Polskiego nasza historia była związana z dziejami Europy, a Kraków był od zawsze miejscem w którym odnajdywała się sztuka, kultura i myśl europejska. Bez poznania i zrozumienia własnej historii trudno będzie odnaleźć się we współczesnym świecie.

Specyfiką naszej szkoły staje się wielokulturowość i wielonarodowość naszych uczniów, stąd tak ważne jest przybliżenie historii, kultury miejsca w którym się uczą , mieszkają. Pomocą w tym jest realizowany w klasach IV-VI projekt „Kraków którego nie znamy”. Obejmuje on następujące zagadnienia: Kraków średniowieczny, Wawel gotycki, codzienne życie mieszkańców dawnego Krakowa, oczami Wita Stwosza, szlakiem murów i baszt obronnego Krakowa, z życia żaków krakowskich, tajemnice i legendy, szlakiem kopców krakowskich, zaułki i uliczki krakowskie, Renesans w Krakowie, Arrasy Zygmunta Augusta, taniec i muzyka na królewskim dworze, ogrody wawelskie, wielkie postacie dawnego Krakowa. Tematy te realizowane są w ramach dodatkowych lekcji muzealnych znacznie wybiegających poza programy nauczania, prowadzone przez polonistów, historyków, plastyka przy współpracy kustosza Działu Oświatowego Zamku Królewskiego na Wawelu, przewodnika Muzeum Historycznego, Muzeum Etnograficznego, pracowników Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Na początku czerwca uczniowie zdobytą wiedzę prezentują w opracowanych przez siebie projektach.

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter