Angielska wersja strony

Szkoła promująca bezpieczeństwo

ZPB 150x150 1

Certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO na lata 2016-2021

Z przyjemnością donosimy, że za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, otrzymaliśmy właśnie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedłużenie ważności certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2016 – 2021.

Certyfikat scaled

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

Na początku roku szkolnego podjęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, aby stworzyć Zintegrowany Plan Działania i podjąć zadania sprzyjające utrzymaniu i poprawie  bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Wyniki zostały dokładnie przeanalizowane na radzie pedagogicznej i na spotkaniu partnerów projektu. Na podstawie analizy ankiet określono priorytety podejmowanych działań. W ciągu roku szkolnego realizowaliśmy kolejne założenia naszego planu. W działania włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice i partnerzy. W dniu 12 czerwca 2014 r. odbył się audyt związany z realizacją zadań zawartych w Zintegrowanym Planie Działań przeprowadzony przez komisję z Komendy Wojewódzkiej Policji. W październiku uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Certyfikat SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie nadała Szkole Podstawowej im. Piotra Michałowskiego TSSP certyfikat „Szkoły promującej bezpieczeństwo”.

Certyfikat Szkola Promujaca Bezpieczenstwo

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter