SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

Z przyjemnością donosimy, że za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, otrzymaliśmy właśnie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedłużenie ważności certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2016 – 2021.

certyfikat

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

Na początku roku szkolnego podjęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, aby stworzyć Zintegrowany Plan Działania i podjąć zadania sprzyjające utrzymaniu i poprawie  bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Wyniki zostały dokładnie przeanalizowane na radzie pedagogicznej i na spotkaniu partnerów projektu. Na podstawie analizy ankiet określono priorytety podejmowanych działań. W ciągu roku szkolnego realizowaliśmy kolejne założenia naszego planu. W działania włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice i partnerzy. W dniu 12 czerwca 2014 r. odbył się audyt związany z realizacją zadań zawartych w Zintegrowanym Planie Działań przeprowadzony przez komisję z Komendy Wojewódzkiej Policji. W październiku uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie nadała Szkole Podstawowej im. Piotra Michałowskiego TSSP certyfikat “Szkoły promującej bezpieczeństwo”.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

19 października 2016

Z przyjemnością donosimy, że za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, otrzymaliśmy właśnie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedłużenie ważności certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2016 – 2021.

Czytaj dalej

Straż miejska

23 listopada 2015

Dnia 23 listopada mieliśmy okazję gościć osoby strzegące porządków na naszych ulicach. Panowie ze Straży Miejskiej pokazali najmłodszym jak należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, na naszych ruchliwych drogach. Przedstawili zasady prawidłowego przechodzenia przez ulicę oraz poszerzyli wiedzę dzieci na temat znaków drogowych. Zastosowanie zasad dzieci ćwiczyły podczas zabaw z rekwizytami, a także utrwalały ...

Czytaj dalej

STRAŻ MIEJSKA U PIERWSZAKÓW

3 kwietnia 2014

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły spotkali się 3. kwietnia z przedstawicielami Straży Miejskiej. Przybyli goście w ramach profilaktyki opowiedzieli nam o swojej pracy, zasadach bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze oraz sprawdzili znajomość znaków drogowych. Podczas zajęć zwrócono uwagę na prawidłowe korzystanie z pobocza w miejscach, gdzie nie ma chodnika oraz podkreślono rolę odblasków w ruchu ...

Czytaj dalej

BEZPIECZNY MIŚ NA DRODZE

25 listopada 2013

Świetlica klas młodszych postanowiła włączyć się w akcję – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo i w listopadzie, w ramach Światowego Dnia Misia, dzieci z klas 1-3 przez cały tydzień szyły odblaskowe kamizelki oraz opaski dla swoich pluszaków. Przy okazji dowiedziały się, dlaczego noszenie odblasków po zmroku jest takie ważne i kiedy należy je zakładać. Wiedzę tę utrwalały ...

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria