Angielska wersja strony

Liceum TSSP

TSSP im. Piotra Michałowskiego

Nasza nowo powstająca szkoła otrzymała uprawnienia do nauczania dwujęzycznego. Liceum nawiązało współpracę ze Szkołą Języków Obcych „Project” oraz z „Gama – College of English” w zakresie  organizacji wyjazdów językowych, również wakacyjnych, a także zajęć językowych.

Nauczyciele, którzy będą uczyć młodzież, to doświadczeni pedagodzy, w większości ze znanych krakowskich liceów. Przygotują naszych uczniów do matury najlepiej, jak można. Nam również będzie bowiem zależało na osiągnięciu znakomitych wyników.

Liceum TSSP

TSSP im. Piotra Michałowskiego

Nasza nowo powstająca szkoła otrzymała uprawnienia do nauczania dwujęzycznego. Liceum nawiązało współpracę ze Szkołą Języków Obcych „Project” oraz z „Gama – College of English” w zakresie  organizacji wyjazdów językowych, również wakacyjnych, a także zajęć językowych.

Nauczyciele, którzy będą uczyć młodzież, to doświadczeni pedagodzy, w większości ze znanych krakowskich liceów. Przygotują naszych uczniów do matury najlepiej, jak można. Nam również będzie bowiem zależało na osiągnięciu znakomitych wyników.

Aktualności

Kształcenie w szkole średniej to okres przygotowania do studiów wyższych. Powinno zatem odbywać się w placówce, która jest w pełni gotowa do nauczania zgodnie z najlepszymi, nowoczesnymi standardami. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP to zdecydowanie jedno z takich miejsc. Trafiająca do nas młodzież zdobywa wszechstronną wiedzę potrzebną do tego, aby zdać egzamin dojrzałości z jak najlepszymi wynikami. Szczególny nacisk kładziemy na kształcenie w kierunkach, które interesują licealistów. Dzięki lekcjom dodatkowym, w rozszerzonym planie nauczania, mogą oni zdobywać i poszerzać wiedzę z tych przedmiotów, które będą zdawać na maturze. Są też przygotowywani do tego, aby podejść do egzaminów wstępnych na uczelni, która tego wymaga i zdać je z wysokimi notami.

Nasze prywatne liceum z Krakowa to nie tylko miejsce kształcenia. To także przestrzeń sprzyjająca rozwojowi kreatywności, dająca poczucie bezpieczeństwa i motywująca do podejmowania działań. Zależy nam na przygotowaniu młodzieży nie tylko do matury, lecz także do dorosłego życia. 

Rekrutacja do prywatnego liceum w Krakowie

Do Liceum Michałowskiego w Krakowie przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych – zarówno ci, którzy ukończyli naszą szkołę podstawową, jak i inne (publiczne lub niepubliczne). Jeśli jako rodzic zastanawiasz się nad wyborem najlepszego miejsca na dalsze kształcenie swojego dziecka, liceum prywatne będzie stanowiło właściwą odpowiedź. 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc w liceum prywatnym. W trwającej obecnie rekrutacji ich liczba jest ograniczona, dlatego warto zgłosić się odpowiednio wcześniej.