Angielska wersja strony

Oddział przedszkolny oferta

Zapewniamy dzieciom z oddziału przedszkolnego najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i kształcenia różnorodnych umiejętności. Dbamy o staranne wychowanie i indywidualny rozwój naszych uczniów. Lekcje odbywają się w ciepłej atmosferze, w kameralnych klasach. O uczniów troszczy się wykwalifikowana, profesjonalna kadra pedagogiczna. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Dysponujemy salami z tablicami interaktywnymi, salą gimnastyczną, salą rekreacyjną, pracownią plastyczną, komputerową i biblioteką. Oferta edukacyjna naszej szkoły została opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów znacznie poszerzyliśmy i wzbogaciliśmy.

W ramach czesnego zapewniamy:

– naukę na jedną zmianę

– opiekę świetlicową w godz. od 7:00 do godz. 18:00

– liczne koła zainteresowań (szachowe, teatralne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, muzyczne, plastyczne, modelarskie, geograficzne, informatyczne, matematyczne, językowe, sportowe)

– opiekę medyczną pielęgniarki

– opiekę logopedy

–opiekę psychologa i pedagoga.

Program edukacyjno-wychowawczy, który realizujemy, uwzględnia wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jest rozszerzony o autorskie rozwiązania organizacyjne i programowe zgodnie z wypracowanym przez Szkołę kalendarzem wydarzeń szkolnych i programem wychowawczym. Plan nauczania obejmuje zajęcia edukacyjne w wymiarze 31 godzin tygodniowo. Prowadzą je doświadczeni nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami. Oprócz edukacji przedszkolnej wprowadziliśmy dodatkowo:

– naukę języka angielskiego 5 x w tygodniu;
– zajęcia komputerowe i twórcze 2 x w tygodniu;
– zajęcia rytmiczne 1 x w tygodniu;
– gimnastykę korekcyjną 1 x w tygodniu;
– naukę pływania 1 x w tygodniu.

Powyższe zajęcia odbywają się w obecności wychowawcy. Nauka pływania odbywa się na basenie UP przy ul. Ingardena. W ramach czesnego oferujemy także możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej (czynnej do 18.00) oraz kółek zainteresowań. Dzieci mogą korzystać z obiadów. Dzieci z oddziału przedszkolnego, tak jak wszyscy uczniowie naszej Szkoły, objęte są opieką psychologa, logopedy oraz pielęgniarki. W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy dzieciom wypoczynek.

Aktualności

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email