Angielska wersja strony

Szkoła podstawowa rekrutacja

Rozpoczęto rekrutację na rok szkolny 2022/2023

Rozpoczęto rekrutację na rok szkolny 2022/2023 – wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z warunkami i kontakt z sekretariatem szkoły.

Zapraszamy nowych uczniów do klasy pierwszej.

Zapisy do klasy pierwszej prowadzone są od września do wyczerpania wolnych miejsc.

Proces Rekrutacji składa się z następujących etapów:
a) analiza informacji dotyczących rozwoju psychofizycznego Dziecka (dotyczy Dziecka
starającego się o miejsce w oddziale przedszkolnym) lub
b) analiza „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” (dotyczy
Dziecka starającego się o miejsce w klasie pierwszej) lub
c) analiza dotychczasowych wyników nauczania (dotyczy Dziecka starającego się o miejsce w
klasie wyższej niż pierwsza),
d) spotkanie z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi,
e) zajęcia z Dzieckiem/udział dziecka w zajęciach z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

Ostateczne przyjęcie kandydata do szkoły następuje w wyniku podpisania umowy i uiszczenia wpisowego.
Zapisy do pozostałych klas prowadzimy sporadycznie – o ile dysponujemy wolnymi miejscami. Procedura rekrutacji obejmuje wówczas dodatkowo spotkanie z lektorem i test z języka obcego.

Opłaty:

Szczegółowe informacje o opłatach w sekretariacie Szkoły.

Informacje i zapisy:

Sekretariat Szkoły
ul. P. Michałowskiego 10
w godzinach 8.00 – 15.00

Aktualności

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email