REKRUTACJA | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

REKRUTACJA

ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rozpoczęto rekrutację na rok szkolny 2020/2021 – wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z warunkami i kontakt z sekretariatem szkoły.

ZAPRASZAMY NOWYCH UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Zapisy do klasy pierwszej prowadzone są od września do wyczerpania wolnych miejsc.

Procedura rekrutacji obejmuje:
– spotkanie rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły,
– spotkanie dziecka i jego rodziców z psychologiem szkolnym.
O przyjęciu decyduje:
– kolejność zgłoszeń,
– wynik spotkania z psychologiem i dyrektorem szkoły.
Ostateczne przyjęcie kandydata do szkoły następuje w wyniku podpisania umowy i uiszczenia wpisowego.
Zapisy do pozostałych klas prowadzimy sporadycznie – o ile dysponujemy wolnymi miejscami. Procedura rekrutacji obejmuje wówczas dodatkowo spotkanie z lektorem i test z języka obcego.

OPŁATY:

Na podstawie Uchwały nr 1/10/2019 Rady TSSP od 1 stycznia 2020 r. czesne w naszych szkołach wynosi:

12000 zł rocznie za pierwsze dziecko ,
10500 zł rocznie za drugie dziecko,
7500 zł rocznie za trzecie dziecko,
6000 zł rocznie za czwarte i kolejne dziecko.

W związku z tym miesięczna opłata czesnego od 1 stycznia 2020 r. wynosi:

– dla płacących przez 12 miesięcy
1000 zł miesięcznie ( 875 zł-2.dz., 625 zł-3.dz., 500 zł-4.dz.)

– dla płacących przez 10 miesięcy
1200 zł miesięcznie (1050 zł-2.dz.,750 zł-3.dz., 600 zł-4.dz.)

Przy zapisie obowiązuje także jednorazowa wpłata wpisowego (wysokość wpisowego zależy od liczby lat nauki).
ZNACZNE ULGI DLA RODZEŃSTWA !! (obejmują czesne i wpisowe)

INFORMACJE I ZAPISY:

Sekretariat Szkoły
ul. P. Michałowskiego 10
tel. 012-633-97-39
w godzinach 8.00 – 15.30
e-mail: szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria