Zapraszamy do naszego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Piotra Michałowskiego TSSP | Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP

Zapraszamy do naszego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Piotra Michałowskiego TSSP

Zapraszamy do naszego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Piotra Michałowskiego TSSP!

Program edukacyjno-wychowawczy w Oddziale Przedszkolnym jest rozszerzony o autorskie rozwiązania organizacyjne oraz programowe. Przedszkolny plan nauczania wzbogacony jest o:

– codzienną naukę języka angielskiego,
– zajęcia komputerowe i twórcze,
– zajęcia rytmiczne,
– zajęcia teatralne,
– gimnastykę korekcyjną,
– naukę pływania

W ramach czesnego oferujemy także możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej oraz kółek zainteresowań. Dzieci są objęte opieką psychologa, pielęgniarki oraz lekarza pediatry. W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy dzieciom wypoczynek.

przod ulotki szkola podstawowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria