Sztuka w trzech odsłonach – warsztaty artystyczne dla klas 0-III | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP

Sztuka w trzech odsłonach – warsztaty artystyczne dla klas 0-III

Piękne wiersze pani Ewy Stadtmüller o legendarnych postaciach i tradycjach naszego miasta, stały się tematem przewodnim spotkań ze sztuką.
Z magicznej walizy autorka wydobyła kukiełki smoka, króla Kraka i szewczyka Skuby, byśmy wspólnie odegrali własną wersję legendy.  Poznaliśmy rycerza zaklętego w gołębia, koguta pana Twardowskiego i króla jamników z dorocznego pochodu ulicami Krakowa.
Podczas spotkania z panią kompozytor Moniką Bylicą okazało się, że wiersz o Lajkoniku potrafimy zaśpiewać na różne sposoby – bez próby, na znana melodię krakowiaka, a z pomocą pani Moniki, na jej autorską melodię. Muzyka pozwoliła nam interpretować tekst ruchem, głosem i za pomocą instrumentów perkusyjnych.
Recytując wiersz spacerowaliśmy po Plantach, słuchaliśmy sroczek plotkarek, odgrywaliśmy rolę starego Barbakanu i oglądaliśmy Kraków z Kopca Kościuszki.
Po spotkaniu ze słowem i muzyką przyszedł czas na obraz. Pan Łukasz Zabdyr na rozgrzewkę przygotował dla nas zabawę literami. Każdą z nich potrafił zaczarować i zmienić w obrazek. Byliśmy pod wrażeniem!
Na koniec, każdy samodzielnie – z drobnymi podpowiedziami pana Łukasza – stworzył własnego smoka wawelskiego.
Bardzo dziękujemy naszym gościom za ciekawe spotkanie i wspólną zabawę!
Autorka informacji: B. Szczawińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria