Wyniki egzaminów maturalnych 2019 | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Wyniki egzaminów maturalnych 2019

Drodzy Maturzyści, już w najbliższy czwartek, 4 lipca 2019 r., dowiecie się, jak poradziliście sobie z egzaminami maturalnymi – wyniki sprawdzicie po zalogowaniu się na stronie https://obieg.oke.krakow.pl. Wyniki zostaną opublikowane między godziną 8.00 a 10.00.

Wszyscy uczniowie, którzy zdali maturę, mogą odbierać świadectwa dojrzałości wraz z odpisem od godziny 10.00 w czwartek, 4 lipca w sekretariacie szkoły. Absolwenci,  którzy nie mogą osobiście odebrać świadectwa mogą upoważnić inną osobę dorosłą do odbioru ich świadectwa – druk upoważnienia można pobrać tutaj: upoważnienie.

Absolwenci, którzy nie zdali matury, otrzymają informację o wynikach egzaminu maturalnego.

Absolwenci, którzy nie zdali jednego egzaminu, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. – warunkiem przystąpienia do tego egzaminu poprawkowego jest złożenie do Dyrektora szkoły stosownego oświadczenia w terminie do 11 lipca 2019 r. 

Życzymy Wam powodzenia!

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria