Angielska wersja strony

Statut

Na stronie tssp.krakow.pl prezentujemy Statut naszego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP. Nasza szkoła powstała jako kolejna placówka edukacyjna stworzona przez renomowane Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej.

Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej, które założono ponad 30 lat temu, cieszy się uznaniem i renomą na rynku edukacji niepublicznej. W wyniku reformy systemu oświaty, powstało również Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego, które stanowiło integralną część naszej placówki.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP to szkoła, która oferuje uczniom wysoką jakość kształcenia i przyjazne środowisko do nauki. Nasze liceum kładzie nacisk na wszechstronny rozwój uczniów, stwarzając im możliwości rozwoju intelektualnego, artystycznego i społecznego.

Nasz Statut jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania naszej szkoły, jej cele, strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki wszystkich jej członków. Zawiera on również informacje dotyczące programów nauczania, zasad oceniania, systemu wychowawczego i opieki nad uczniami.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze Statutem Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP, który dostępny jest do pobrania na naszej stronie. Pragniemy, aby nasi uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły mieli pełną wiedzę na temat naszych wartości, celów i zasad działania.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszym sekretariatem. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Wasze pytania i udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy.

Wspólnie tworzymy przestrzeń edukacyjną, która inspiruje i rozwija naszych uczniów. Dążymy do tego, aby każdy absolwent naszego liceum opuszczał mury szkoły z solidną wiedzą, umiejętnościami oraz wartościami, które będą stanowić fundamenty ich przyszłego sukcesu.

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter