Angielska wersja strony

Matura

Ważne informacje dla absolwentów

Ważne linki:

Strona CKE to obowiązkowa pozycja dla wszystkich Maturzystów – znajdziecie tu wszystkie informacje dotyczące matury
Szczególnie polecamy stronę, na której znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące matur
Deklarację maturalną możecie pobrać tutaj: DEKLARACJA
Harmonogram tegorocznych egzaminów maturalnych:
Komunikat o dostosowaniach
Komunikat o przyborach

Informacje dotyczące egzaminów w roku 2021:

W związku z rezygnacją z przeprowadzania w 2021 r. części ustnej egzaminu maturalnego oraz rezygnacją z obowiązku przystąpienia do egzaminu dodatkowego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, na świadectwie dojrzałości będzie wydrukowany wynik egzaminu albo odpowiednia adnotacja, zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt 16.5. (str. 114) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w latach kolejnych przez osoby, które w 2021 r. nie uzyskają świadectwa dojrzałości określone zostały w sekcji 21 (str. 131) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 lub 2021 złożyli informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu przystąpili, czy też nie – w kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego przystąpienia lub złożenia informacji do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej.

Aktualności