REKRUTACJA | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

REKRUTACJA

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych

 

Opłaty za naukę w roku szkolnym 2019/2020:

czesne:
800 zł / miesiąc (9600 zł / rok)

wpisowe: 

dla absolwentów gimnazjów: 750 zł

dla absolwentów szkół podstawowych: 1000 zł

Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły należy złożyć do dnia 25 czerwca 2019 r.:

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej
– oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty
– 2 fotografie
– karta zdrowia

Godziny przyjmowania dokumentów: 

19 czerwca: 8.00- 15.00

21 czerwca: 8.00 – 12.00

24 czerwca: 8.00 – 15.00

25 czerwca: 8.00 – 15.00

Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski lub hiszpański) oraz o informację o stopniu jego znajomości.

INFORMACJE: 

 

Sekretariat Szkoły
ul. Piotra Michałowskiego 4
31-126 Kraków

tel. 502 072 798
(12) 634 12 59 
w godzinach 7.15-15.00
e-mail: liceum@tssp.krakow.pl

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria