REKRUTACJA | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków
logo szkoły

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Ranking perspektywy - srebro

REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

English version

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP. Organem prowadzącym nasze Liceum jest Stowarzyszenie TSSP im. Piotra Michałowskiego, które w ubiegłym roku obchodziło trzydziestolecie działalności edukacyjnej.

W naszej pracy ważne są przede wszystkim następujące wartości:

odpowiedzialność
tolerancja, szacunek i akceptacja
sukces indywidualny i grupowy
motywacja do podejmowania wyzwań.

W roku szkolnym 2022/23 przygotowaliśmy dla Was oddział dwujęzyczny, w którym oferujemy aż 9 lekcji w języku angielskim tygodniowo, oraz oddział ogólnodostępny. Wszyscy uczniowie naszego liceum realizują rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym jedna godzina z native speakerem.

Każdy uczeń sam wybiera jeden spośród trzech profilów nauczania: ekonomiczny, promedyczny lub społeczno – prawny. Zmiany wybranego profilu można dokonywać w klasie pierwszej, najpóźniej przed rozpoczęciem drugiej klasy. 

Już dzisiaj możecie poznać naszych nauczycieli i poczytać o tym, jak uczymy i co jest dla nas ważne w naszej pracy… i nie tylko. 

Jeśli chcecie zobaczyć nasze Liceum i migawki z naszej pracy, a jeszcze nie mieliście okazji uczestniczyć w naszym dniu otwartym, zajrzyjcie koniecznie na szkolny Facebook

Zapraszamy także na nasz kanał na YouTube, gdzie znajdziecie już całkiem sporo filmów z życia naszej szkoły.

Z pewnością będziecie chcieli poznać naszych uczniów i usłyszeć, co sądzą o szkole zarówno uczniowie jak i absolwenci.

A jeżeli interesuje Was, co się u nas wydarzyło w roku szkolnym 2019/20, zapraszamy Was do wpisu na podsumowującego rok szkolny 2019/20

Zebraliśmy dla Was odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez kandydatów do naszego liceum.

GWARANTUJEMY:

– indywidualne podejście do uczniów
– wysoki poziom nauczania
– pracę z zaangażowanymi nauczycielami
– zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów
– ciekawe spotkania z zaproszonymi gośćmi
– współpracę z uczelniami wyższymi
– atmosferę sprzyjającą nauce i rozwojowi
– niewielkie klasy i grupy
– naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania
– wyjścia na wydarzenia kulturalne oraz wyjazdy zagraniczne
– możliwość realizacji edukacji domowej

ODDZIAŁY:

A – dwujęzyczny z językiem angielskim, drugim językiem nauczania przedmiotów: biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia

 • 9 godzin zajęć lekcyjnych w języku angielskim tygodniowo
 • proponowany drugi język obcy: język francuski, język hiszpański, język niemiecki (kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej) w wymiarze 2 lekcji tygodniowo

B – ogólnodostępny z rozszerzonym językiem angielskim

 •  język wiodący: język angielski w wymiarze 6 godzin tygodniowo
 • proponowany drugi język obcy: język francuski, język hiszpański, język niemiecki (kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej) w wymiarze 2 lekcji tygodniowo

PROFILE NAUCZANIA:

Profil ekonomiczny:
przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia
przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce

Profil promedyczny
przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
przedmiot uzupełniający: język łaciński

Profil społeczno – prawny
przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia
przedmiot uzupełniający: język łaciński

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • średnia ocen przynajmniej 4,3 (średnia ocen bez oceny z religii / etyki) oraz brak ocen dopuszczających
  – na świadectwie ukończenia klasy siódmej lub na zaświadczeniu o wynikach uzyskanych przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie ósmej, w przypadku uczniów rekrutowanych przed ukończeniem przez nich szkoły podstawowej
  – na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w przypadku uczniów rekrutowanych po uzyskaniu przez nich świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • ocena zachowania przynajmniej dobra 
  – na świadectwie ukończenia klasy siódmej lub na zaświadczeniu o wynikach uzyskanych przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie ósmej, w przypadku uczniów rekrutowanych przed ukończeniem przez nich szkoły podstawowej
  – na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w przypadku uczniów rekrutowanych po uzyskaniu przez nich świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

Opłaty za naukę w roku szkolnym 2022/2023:

szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły

oferujemy zniżki dla rodzeństwa oraz dla dzieci absolwentów szkół TSSP

Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
– 2 fotografie
– karta zdrowia
– opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli jest)

Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru:
– drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski lub hiszpański)
– profilu nauczania.

Edukacja domowa

Jesteśmy szkołą przychylną edukacji domowej – w naszym Liceum uczeń może sam zdecydować, w jakim zakresie jest w stanie pracować samodzielnie a w jakim zakresie potrzebuje uzyskać więcej pomocy od szkoły. Zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji edukacji domowej.

INFORMACJE:

 

Sekretariat Szkoły

ul. Piotra Michałowskiego 4
31-126 Kraków
tel. (12) 634 12 59
tel. kom. 502 072 798
w godzinach 8.00-14.00
e-mail: liceum@tssp.krakow.pl

rekrutacja

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Rekrutacja uczniów

 

Administrator

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie, ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków (dalej Liceum), reprezentowane przez Dyrektora.
Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: liceum@tssp.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 634 12 59.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: ochronadanych@tssp.krakow.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO* w celu wykonania obowiązku prawnego w związku z art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji uczniów do Liceum.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Liceum.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – RODO.

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 4
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Najnowsze zdjęcia galerii 1 Najnowsze zdjęcia galerii 2 Najnowsze zdjęcia galerii 3 Najnowsze zdjęcia galerii 4 Najnowsze zdjęcia galerii 5 Najnowsze zdjęcia galerii 6 Najnowsze zdjęcia galerii 7 Najnowsze zdjęcia galerii 8 Najnowsze zdjęcia galerii 9

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close