REKRUTACJA | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

REKRUTACJA

UWAGA! Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc w klasach pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

W oddziale dwujęzycznym oferujemy aż 9 lekcji w języku angielskim tygodniowo.

Uczniowie Liceum zarówno w oddziale dwujęzycznym jak i ogólnodostępnym realizują rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Dodatkowo wybierają jeszcze 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Gwarantujemy:
indywidualne podejście do uczniów
wysoki poziom nauczania
liczne zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów
możliwość zmiany profilu kształcenia w trakcie nauki w klasie pierwszej
współpracę z uczelniami wyższymi
atmosferę sprzyjającą nauce i rozwojowi
niewielkie klasy i grupy

naukę języków obcych na różnych poziomach zainteresowania
comiesięczne wyjścia na wydarzenia kulturalne

Oddziały:

A – dwujęzyczny z językiem angielskim, drugim językiem nauczania przedmiotów: biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia

  • 9 godzin zajęć lekcyjnych w języku angielskim tygodniowo
  • proponowany drugi język obcy: język francuski, język hiszpański, język niemiecki (kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej) w wymiarze 2 lekcji tygodniowo
  • profil: zgodnie z wybranymi przez ucznia przedmiotami do realizacji w zakresie rozszerzonym

B – ogólnodostępny z rozszerzonym językiem angielskim

  •  język wiodący : język angielski w wymiarze 6 godzin tygodniowo
  • proponowany drugi język obcy: język francuski, język hiszpański, język niemiecki (kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej) w wymiarze 2 lekcji tygodniowo
  • profil: zgodnie z wybranymi przez ucznia przedmiotami do realizacji w zakresie rozszerzonym

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

  • średnia ocen przynajmniej 4,0 na świadectwie ukończenia klasy siódmej (średnia ocen bez oceny z religii / etyki) oraz na zaświadczeniu o wynikach uzyskanych przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie ósmej w przypadku uczniów rekrutowanych przed ukończeniem przez nich szkoły podstawowej lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku uczniów rekrutowanych po uzyskaniu przez nich świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • ocena zachowania przynajmniej dobra zarówno na świadectwie ukończenia klasy siódmej jak i na zaświadczeniu o wynikach uzyskanych przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie ósmej w przypadku uczniów rekrutowanych przed ukończeniem przez nich szkoły podstawowej lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku uczniów rekrutowanych po uzyskaniu przez nich świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

Opłaty za naukę w roku szkolnym 2020/2021:

czesne:
1000 zł / miesiąc przy płatności w 12 ratach (12 000 zł / rok)

wpisowe: 

dla absolwentów szkół podstawowych: 1000 zł

Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
– 2 fotografie
– karta zdrowia

Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru:
– drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski lub hiszpański)
– przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

INFORMACJE: 

 

Sekretariat Szkoły
ul. Piotra Michałowskiego 4
31-126 Kraków

tel. 502 072 798
(12) 634 12 59 

poniedziałek – piątek: w godzinach 8.00-14.00
e-mail: liceum@tssp.krakow.pl

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close