REKRUTACJA | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

REKRUTACJA

Uwaga! Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc w obecnej klasie pierwszej liceum dla absolwentów gimnazjów.

Rozpoczęto rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, informujemy, że rozpoczęliśmy już rekrutację na rok szkolny 2020/2021 – zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i na rozmowy rekrutacyjne.

W oddziale dwujęzycznym oferujemy aż 9 lekcji w języku angielskim tygodniowo.

Uczniowie Liceum zarówno w oddziale dwujęzycznym jak i ogólnodostępnym realizują rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Dodatkowo wybierają jeszcze 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Gwarantujemy:
indywidualne podejście do uczniów
wysoki poziom nauczania
liczne zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów
możliwość zmiany profilu kształcenia w trakcie nauki w klasie pierwszej
współpracę z uczelniami wyższymi
atmosferę sprzyjającą nauce i rozwojowi
niewielkie klasy i grupy

naukę języków obcych na różnych poziomach zainteresowania
comiesięczne wyjścia na wydarzenia kulturalne

Oddziały:

A – dwujęzyczny z językiem angielskim, drugim językiem nauczania przedmiotów: biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia

  • 9 godzin zajęć lekcyjnych w języku angielskim tygodniowo
  • proponowany drugi język obcy: język francuski, język hiszpański, język niemiecki (kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej) w wymiarze 2 lekcji tygodniowo
  • profil: zgodnie z wybranymi przez ucznia przedmiotami do realizacji w zakresie rozszerzonym

B – ogólnodostępny z rozszerzonym językiem angielskim

  •  język wiodący : język angielski w wymiarze 6 godzin tygodniowo
  • proponowany drugi język obcy: język francuski, język hiszpański, język niemiecki (kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej) w wymiarze 2 lekcji tygodniowo
  • profil: zgodnie z wybranymi przez ucznia przedmiotami do realizacji w zakresie rozszerzonym

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

  • średnia ocen przynajmniej 4,0 na świadectwie ukończenia klasy siódmej (średnia ocen bez oceny z religii / etyki) oraz na zaświadczeniu o wynikach uzyskanych przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie ósmej w przypadku uczniów rekrutowanych przed ukończeniem przez nich szkoły podstawowej lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku uczniów rekrutowanych po uzyskaniu przez nich świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • ocena przynajmniej dobra (4) z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski zarówno na świadectwie ukończenia klasy siódmej jak i na zaświadczeniu o wynikach uzyskanych przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie ósmej w przypadku uczniów rekrutowanych przed ukończeniem przez nich szkoły podstawowej lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku uczniów rekrutowanych po uzyskaniu przez nich świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • ocena zachowania przynajmniej dobra zarówno na świadectwie ukończenia klasy siódmej jak i na zaświadczeniu o wynikach uzyskanych przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie ósmej w przypadku uczniów rekrutowanych przed ukończeniem przez nich szkoły podstawowej lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku uczniów rekrutowanych po uzyskaniu przez nich świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

Opłaty za naukę w roku szkolnym 2020/2021:

czesne:
1000 zł / miesiąc przy płatności w 12 ratach (12 000 zł / rok)

wpisowe: 

dla absolwentów szkół podstawowych: 1000 zł

absolwenci Szkoły Podstawowej z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP zwolnieni są z wpłaty wpisowego

Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
– 2 fotografie
– karta zdrowia

Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru:
– drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski lub hiszpański)
– przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

INFORMACJE: 

 

Sekretariat Szkoły
ul. Piotra Michałowskiego 4
31-126 Kraków

tel. 502 072 798
(12) 634 12 59 

poniedziałek – czwartek: w godzinach 8.00-15.00
UWAGA: 
w dniach 28 – 30 października sekretariat czynny w godzinach 7.30 – 13.00
31 października sekretariat szkoły nieczynny 
e-mail: liceum@tssp.krakow.pl

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria