Deklaracja dostępności Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków
logo szkoły

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Ranking perspektywy - srebro

Deklaracja dostępności Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część z opublikowanych zdjęć oraz grafik nie posiada opisu alternatywnego
 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
 • niektóre z elementów nie posiadają odpowiednich kontrastów
 • niektóre z elementów nie posiadają możliwości pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Małżeńska.
 • E-mail: monika.malzenska@tssp.krakow.pl
 • Telefon: 502072798

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP
 • Adres: ul. Piotra Michałowskiego 4, 31-126 Kraków
 • E-mail: liceum@tssp.krakow.pl
 • Telefon: 502072798

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście. Do budynku prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.

Do sekretariatu oraz na piętra budynku prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windy ani pochylnie dla wózków.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy; nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Zezwala się na wstęp na parter budynku szkoły i do sekretariatu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Obecnie trwają prace mające na celu dostosować stronę do standardów WCAG 2.1. AA

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 4
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Najnowsze zdjęcia galerii 1 Najnowsze zdjęcia galerii 2 Najnowsze zdjęcia galerii 3 Najnowsze zdjęcia galerii 4 Najnowsze zdjęcia galerii 5 Najnowsze zdjęcia galerii 6 Najnowsze zdjęcia galerii 7 Najnowsze zdjęcia galerii 8 Najnowsze zdjęcia galerii 9

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close