Angielska wersja strony

Liceum kalendarz

Kalendarz na rok szkolny 2023/2024

WRZESIEŃ

 • 04.09 Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 06.09 Zebrania rodziców uczniów klas z wychowawcami klas
 • 12 – 19.09 Wymiana z Are – Gymnasium
 • 19 – 20.09 Salon Maturzystów
 • 28 – 29.09 Wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych
 • 30.09 Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

PAŹDZIERNIK

 • 9 – 13.10 Próbny egzamin maturalny
 • 9 – 13.10 Wyjazd edukacyjny do Poczdamu
 • 7 – 22.10 Międzynarodowy Projekt Europe Code Week

LISTOPAD

 • 01.11 Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.-03.11 Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
 • 8.11 Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpus
 • 08.11 Dzień Pamięci o Patronie Szkoły

GRUDZIEŃ

 • Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy
 • 22.12 Wigilie klasowe

23 – 31.12 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

STYCZEŃ

 • 01.01 Nowy Rok 
 • 02.01 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.01 Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych
 • 02.01 Podanie przewidywanych ocen zachowania
 • 10.01 Dzień otwarty – konsultacje dla rodziców
 • 12.01 Olimpus – sesja zimowa – fizyka
 • 15.01 Podanie przewidywanych ocen z zajęć dydaktycznych
 • 29.01 Klasyfikacja śródroczna

LUTY

 • 07.02 Termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych

12.02 – 25.02 FERIE ZIMOWE

MARZEC

 • Szkolny Dzień Matematyki i Przedmiotów Przyrodniczych
 • Lwiątko – KOnkurs Fizyczny
 • 25.03 Podanie przewidywanych ocen zachowania – klasy programowo najwyższe
 • 25.03 Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych – klasy programowo najwyższe

28.03 – 02.04 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

KWIECIEŃ

 • Wyjazd edukacyjny do Muzeum Auschwitz – Birkenau
 • Próbne egzaminy maturalne dla klas trzecich
 • 08.04 Podanie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych – klasy maturalne
 • 22.04 Klasyfikacja końcowa uczniów klas programowo najwyższych
 • 26.04 Zakończenie Roku Szkolnego klas programowo najwyższych

MAJ

 • 01.05 Święto Pracy  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.05 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 03.05 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 06.05 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 07 – 24.05 Egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez CKE
 • 07 – 09.05, 13.05 Dni wolne dla uczniów klas I, II i III
 • 20.05 Podanie przewidywanych rocznych ocen zachowania
 • 20.05 Podanie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych z zajęć dydaktycznych
 • 22.05 Dzień otwarty – konsultacje dla rodziców
 • 30.05 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 31.056 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

CZERWIEC

 • 03.06 Podanie przewidywanych ocen z zajęć dydaktycznych
 • 17.06 Klasyfikacja roczna
 • 20.06 Dzień z wychowawcami
 • 21.06 Zakończenie roku szkolnego.
 

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter