PRZYDATNE PLIKI I LINKI | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

PRZYDATNE PLIKI I LINKI

Lista lektur dla klas pierwszych:

Lista lektur dla klas I – pobierz plik pdf

Spis podręczników:

Lista podręczników do klasy I (absolwenci gimnazjum!) pobierz plik pdf

Lista podręczników do klasy II – pobierz plik pdf

Lista podręczników do klasy III – pobierz plik pdf

Lista podręczników do klasy I (absolwenci szkół podstawowych!) – pobierz plik pdf

Pliki do pobrania:

Formularz usprawiedliwienia nieobecności ucznia – pobierz plik pdf

Formularz usprawiedliwienia nieobecności ucznia pełnoletniego – pobierz plik pdf

Formularz zwolnienia ucznia z zajęć – pobierz plik pdf

Formularz zwolnienia ucznia pełnoletniego z zajęć – pobierz plik pdf

Formularz zgody rodzica na samodzielne zwolnienia i usprawiedliwienia ucznia pełnoletniego – pobierz plik pdf

Formularz zgody rodzica na samodzielny powrót ucznia pełnoletniego z zajęć organizowanych poza szkołą – pobierz plik pdf

Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego – pobierz plik pdf

Przydatne linki:

Firma cateringowa KWADRANS: http://kwadrans.pl/home

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria