Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2019/20 | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2019/20

W tym roku społeczność naszego liceum jest tak liczna, że wybory do SU zorganizowaliśmy w sali kina AGRAFKA. Tegoroczne wybory przygotował i przeprowadził p. Gabriel Szuster.

Prezentację kandydatów do SU poprzedziły przemówienia p. Briana Scotta i p. Gabriela Szustera, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, w których podkreślili wagę samorządności, angażowania się w życie społeczne oraz poważnego podejścia do możliwości wyboru swoich przedstawicieli. 

Wszyscy kandydaci przedstawili interesujące programy wyborcze obejmujące propozycje ulepszenia szkoły, działań na rzecz potrzebujących a także dbania o środowisko.

Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego na rok 2019/2020 zostali: 
Przewodniczący SU: Wiktor Sowa 
Wiceprzewodnicząca SU: Wiktoria Byrska 
Członkowie Zarządu SU: Natalia Wilk, Emilia Okarma, Aleksandra Korus 


Gratulujemy!!! I życzymy owocnej pracy, realizacji pomysłów, satysfakcji z działalności na rzecz szkoły. I zapewniamy, że zawsze możecie liczyć na wsparcie Dyrekcji i Nauczycieli.

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria