Kurs pierwszej pomocy | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Kurs pierwszej pomocy

Miesiąc temu poznaliśmy podstawy udzielania pierwszej pomocy a we wtorek kontynuowaliśmy kurs. Uczniowie ćwiczyli na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), rękoczyn Heimlicha oraz układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

Zadaniem uczniów było nie tylko poprawne wykonanie powyższych czynności ale też ocenianie poprawności wykonywania ich przez innych uczniów. Dodatkowo utrudnieniem dla uczniów był fakt, że każdy z nich dostał odrębną sytuację do rozpatrzenia np. jeden uczeń miał wykonać poprawnie RKO na poszkodowanym z domniemanym urazem kręgosłupa, inny zaś na poszkodowanym u którego wystąpił odruch wymiotny itd.

Było sporo śmiechu ale po zajęciach każdy wiedział jak sprawdzić parametry życiowe, wykonać poprawnie RKO, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonać rękoczyn Heimlicha. Na pewno będziemy jeszcze powtarzać takie szkolenie.

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria