Dzień Otwarty IKiFP PAN (12.06.2017) | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznymi im. Piotra Michałowskiego TSSP

Dzień Otwarty IKiFP PAN (12.06.2017)

Uczniowie liceum i gimnazjum uczestniczyli w Dniu Otwartym Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk. Pod opieką pp. Hanny Werońskiej, Elżbiety Szymańskiej i Pauliny Kępy uczestniczyli w trzech ścieżkach edukacyjnych. Zwiedzili laboratoria chemiczne i fizyczne, w których m. in. wzięli udział w eksperymencie wykonania baterii z owoców cytrusowych oraz byli świadkami reakcji chemicznych potwierdzających, że woda i ogień mogą być zapalnikami.

W czasie dnia otwartego zajmowano się następującymi zagadnieniami:

  • „Mikro- i nano- świat widziany w mikroskopie skaningowym”
  • „Temperatura, ciśnienie i my”
  • „Owocowe baterie”
  • „Białka do zadań specjalnych”
  • „Wcelowane dostarczanie leków – synteza i funkcjonalizacja nanonośników”

Między ścieżkami edukacyjnymi zaproszono nas na wykład pt. „Komunikacja kolorami i fizykochemiczna tajemnica kameleonów”, podczas którego mieliśmy okazję na żywo przyjrzeć się tym niezwykłym gadom, które w ułamku sekundy strzelają w ofiarę językiem dwa razy dłuższym od siebie samych oraz słyną z niezwykłej umiejętności zmiany koloru skóry.

Wizyta w instytucie okazała się być dla wszystkich niezapomnianą lekcją fizyki i chemii.

Autorka informacji: Paulina Kępa

 

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria