Dzień Otwarty IKiFP PAN (12.06.2017) | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Dzień Otwarty IKiFP PAN (12.06.2017)

W dniu 12 czerwca uczniowie gimnazjum i liceum brali udział w Dniu Otwartym IKiFP Polskiej Akademii Nauk w Krakowie pod opieką pani Werońskiej, pani Szymańskiej i pani Kępy. Uczestniczyli w trzech ścieżkach edukacyjnych, zapoznając się z następującymi zagadnieniami:

  • „Mikro- i nano- świat widziany w mikroskopie skaningowym”
  • „Temperatura, ciśnienie i my”
  • „Owocowe baterie”
  • „Białka do zadań specjalnych”
  • „Wcelowane dostarczanie leków – synteza i funkcjonalizacja nanonośników”

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład pt. „Komunikacja kolorami i fizykochemiczna tajemnica kameleonów”. Mieliśmy okazję zobaczyć żywe kameleony i przekonać się, że w ułamku sekundy strzelają w ofiarę językiem dwa razy dłuższym od siebie samych. Słyną z niezwykłej umiejętności zmiany koloru skóry.

Wyjście do IKiFP PAN bardzo nam się podobało i czekamy na kolejny Dzień Otwarty!

Autorka informacji: Hanna Werońska

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria