Angielska wersja strony

Język angielski

Nauka Języka angielskiego w oddziale przedszkolnym i klasach 0-III

Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych przy założeniu, że językiem wiodącym jest j. angielski. Dlatego też zaczynamy edukację językową od najwcześniejszych lat, a nasz zespół nauczania języków obcych wraz z zespołem edukacji wczesnoszkolnej ściśle ze sobą współpracują.

A oto jak przedstawia się wymiar godzin przewidzianych na nauczanie j. angielskiego w klasach 0-3:

– klasa 0: 4 zajęcia z nauczycielem j. angielskiego,
– klasa I: 4 godziny tygodniowo prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego,
– klasa II: 4 godziny tygodniowo prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego,
– klasa III: 4 godziny tygodniowo prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego.

Aktualności

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email