Angielska wersja strony

Oddział przedszkolny o nas

Historia

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie jest jedną z pierwszych szkół niepublicznych, założonych po zmianie systemu oświatowego w 1989 r. Powstała z inicjatywy rodziców, poszukujących dla swoich dzieci alternatywy dla istniejącego wówczas systemu edukacyjnego. Początkowo prowadzona pod egidą Społecznego Towarzystwa Oświatowego, a następnie, nieprzerwanie do dziś, przez Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej.

Siedziba szkoły mieści się od 5 listopada 1991 przy ulicy Piotra Michałowskiego 10. Imię tego wielkiego artysty nadano szkole w roku 1995. Zarówno sylwetka, jak i dokonania patrona, stały się inspiracją dla tworzenia programu wychowawczego, który jako główne założenie przyjął kreowanie twórczej i otwartej na świat postawy ucznia. Założyciele szkoły kładli od początku nacisk na tworzenie w placówce przyjaznej atmosfery oraz wszechstronny rozwój uczniów oparty na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich i nowoczesnych metodach kształcenia.

Tradycja

W ciągu trzydziestu dwóch lat działalności nasza szkoła wypracowała bogatą tradycję. Niepowtarzalny klimat budują obchody świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, związane z nimi kiermasze świąteczne, spotkania przy wieńcu adwentowym, wspólne kolędowanie i życzenia przy świątecznym stole. Obchodzimy Święto Plonów, Dzień Patrona i Święto Szkoły, organizujemy Dzień Babci i Dziadka oraz Święto Rodziny. Uroczystą oprawę mają obchody świąt narodowych, zwłaszcza Dzień Odzyskania Niepodległości, a także przeglądy twórczości artystycznej „Prezentacje”. W bogatym kalendarzu imprez szkolnych na stałe zagościły turnieje sportowe, konkursy, pikniki, akcje charytatywne. Co roku dołączają kolejne imprezy.

Od wielu lat zapraszamy na spotkania z naszymi uczniami i ich rodzicami znanych pisarzy i poetów, których twórczość bliska jest nie tylko najmłodszym czytelnikom. Gościliśmy w naszych murach m.in. Ludwika Jerzego Kerna, Barbarę Gawryluk, Macieja Wojtyszkę, Wandę Chotomską, Grzegorza Kasdepke, Izabellę Klebańską, Ewę Stadtmüller, Dorotę Gellner, Justynę Bednarek. Na spotkania i zajęcia z naszymi dziećmi chętnie przybywają również inni ciekawi goście, często rodzice i krewni naszych uczniów, którzy dzielą się z nimi wrażeniami i doświadczeniem związanymi z wykonywanymi przez nich profesjami, zajęciami czy pasjami.

W tradycję naszej szkoły wszedł organizowany przez nas Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Kaktus” dla uczniów klas III. Dla naszego przedsięwzięcia pozyskaliśmy szereg patronów, wśród których są Małopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Krakowa, Wojewoda Małopolski, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Polskie Towarzystwo Kaligraficzne. Do konkursu corocznie przystępuje kilka tysięcy uczniów z całej Małopolski.

Co roku zapraszamy uczniów niepublicznych szkół podstawowych na organizowany przez nas Krakowski Turniej Halowej Piłki Nożnej. W mury naszej szkoły zapraszamy uczestników międzyszkolnego konkursu języka francuskiego „Mes rencontresavec le francais”, który tworzymy we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską i Szkołą Języków Obcych Profi-Lingua.

Nasi uczniowie realizują szereg ciekawych projektów edukacyjnych. Są wśród nich przedsięwzięcia multidyscyplinarne, np. „W pracowni artysty”, „Kraków, którego nie znamy”. Uczestniczymy w Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej, jesteśmy jedną z „czytających szkół” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Działamy w Klubie Szkół Unicef.

Wysoki poziom nauczania

Szkoła Michałowskiego plasuje się w czołówce krakowskich i małopolskich szkół podstawowych pod względem osiąganych wyników. W opracowaniach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyniki sprawdzianu po szóstej klasie oraz egzaminu ósmoklasisty lokują nas w dziewiątym, najwyższym staninie. Wyniki takie uzyskuje tylko 4 % szkół w obwodzie OKE (trzy województwa). Równie wysokie wyniki osiągają w ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji nasi trzecioklasiści.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie lokaty w konkursach zewnętrznych. Możemy się poszczycić wieloma sukcesami w konkursach humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych, językowych, artystycznych i sportowych. Długa lista laureatów konkursów, zdobywców pierwszych miejsc, wyróżnień i dyplomów jest dla nas wielkim powodem do dumy. Otrzymaliśmy tytuły „Szkoły Odkrywców Talentów” oraz „Małopolskiej Szkoły z Pasją”, które stanowią wyróżnienie dla placówek, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki potwierdzają wyniki ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w naszej szkole przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty.

Nauczyciele

W naszej szkole uczy 55 wykwalifikowanych i stale doskonalących swoje umiejętności nauczycieli. Nasi pedagodzy pracują z pasją, są życzliwi, otwarci na potrzeby dzieci i z troską czuwają nad ich rozwojem. Cenią sobie indywidualne podejście do dziecka, wielką wagę przywiązują do współpracy z rodzicami. Realizują ciekawe projekty edukacyjne, lekcje w terenie, organizują warsztaty, plenery malarskie, pikniki, przygotowują dzieci do udziału w wielu szkolnych i pozaszkolnych konkursach, turniejach i przeglądach. Wykorzystują technologię informacyjną i dbają o rozwijanie zainteresowań uczniów.

Bezpieczeństwo

Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Na teren placówki nie wchodzą osoby postronne. W budynku i na podwórku działa monitoring. Realizujemy programy wychowawczy i profilaktyczny, które kształcą wśród uczniów pożądane postawy i wyposażają w wiedzę potrzebną do rozpoznawania zagrożeń. Współpracujemy z Policją, Strażą Miejską i Poradniami Pedagogiczno – Psychologicznymi. Naszym uczniom zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga –terapeuty, logopedy i pielęgniarki szkolnej. Po skończonych lekcjach dzieci spędzają czas w świetlicach, gdzie pod opieką wychowawczyń spędzają miło czas na zabawach, zajęciach artystycznych i sportowych. Wielu bywalców ma również szkolna biblioteka, w której odbywają się ciekawe akcje czytelnicze.

Zajęcia Pozalekcyjne

W ofercie naszej szkoły, w ramach czesnego, znajduje się szereg zajęć pozalekcyjnych. Są wśród nich koła: teatralne, informatyczne, matematyczne, chemiczne, fizyczne, plastyczne, muzyczne, modelarskie, turystyczne, przyrodnicze, English Club, szkolne koło sportowe, szachy, ZHP. Dla naszych uczniów odbywają się zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, a także prowadzone przez psychologa zajęcia reedukacyjne. Oprócz nich w szkole odbywają się dodatkowo płatne zajęcia tańca towarzyskiego, karate, koło robotyki, tenis, piłka nożna, rolki/łyżworolki, nauka gry na instrumentach muzycznych. Zapraszamy dzieci do udziału w akcji „Ferie w szkole”, przygotowujemy dla naszych uczniów program wakacyjny.

Języki obce

Wielkim atutem naszej szkoły jest nauczanie języków obcych. Mamy rozszerzony program języka angielskiego. Nauczamy go już od najmłodszych klas z podziałem na grupy. Od czwartej klasy zaczyna się nauka drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Ważną rolę w kształceniu języków obcych odgrywają liczne projekty międzynarodowe realizowane w naszej szkole Erasmus, Projekt Woche, korespondencja z rówieśnikami z zagranicy. Nasi uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne obozy edukacyjne, biorą udział w wymianach międzynarodowych.

Opiekę metodyczną nad programami nauczania j. angielskiego oraz nadzór metodyczny nad pracą zespołu anglistów sprawuje Elżbieta Jarosz, która przeprowadza obserwacje lekcji, prowadzi szkolenia dla zespołu anglistów i proponuje weryfikację technik nauczania tak, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb i możliwości uczniów.

Współpracujemy z instytucjami

Od wielu lat współpracujemy z wyższymi uczelniami, instytucjami oświatowymi i naukowymi. Jesteśmy szkołą ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego, często bywamy w murach Wyższej Szkoły Europejskiej, gościmy studentów i dydaktyków Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych krakowskich uczelni. Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez muzea, uczelnie i instytucje naukowe, m.in. PAN. Współpracujemy z domami kultury i innymi szkołami.

Podróże

Organizujemy wiele wyjść, wycieczek, wyjazdów edukacyjnych i integracyjnych. Staramy się dobrze poznać miasto, w którym żyjemy – Kraków oraz jego najbliższe okolice. Podróżujemy Szlakiem Orlich Gniazd i Piastowskim. Poznajemy Góry Stołowe, odwiedzamy gospodarstwa rolne i sady. Zimą wyjeżdżamy na narty, bierzemy udział w zawodach sportów zimowych. Wyjeżdżamy na zielone szkoły w ciekawe zakątki naszego kraju. Organizujemy wymiany międzynarodowe i wyjazdy do ciekawych miejsc w Europie.

Działalność charytatywna

Staramy się nauczyć naszych uczniów empatii, tolerancji i wrażliwości. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych uczniów i ich rodziców w niesienie pomocy potrzebującym. Naszą tradycją jest pomoc dzieciom z domów dziecka, ośrodków opiekuńczych i stowarzyszeń charytatywnych. Bierzemy udział w akcjach „Szlachetna paczka” oraz „Pola Nadziei”. Wielu z nas działa w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zbieramy datki na projekty misyjne. Przyłączamy się corocznie do akcji PCK i Caritas, wspieramy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Dziennik internetowy

Dla usprawnienia przepływu informacji między rodzicami a szkołą wprowadziliśmy dziennik internetowy. Za jego pośrednictwem rodzice są na bieżąco informowani o wynikach w nauce swoich dzieci, zapoznają się z ogłoszeniami, korespondują z nauczycielami.
Oprócz tego spotykamy się z rodzicami w czasie „popołudnia w szkole”, podczas których można porozmawiać z wychowawcami i nauczycielami. Na indywidualne spotkania z pedagogami można się także umówić w czasie ich dyżurów.

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Aktualności

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email