II etap Konkursu Języka Francuskiego | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

II etap Konkursu Języka Francuskiego

Drugi etap konkursu języka francuskiego odbędzie się dnia 22 marca 2018 roku w czwartek o godzinie 9.00 w salach Wyższej Szkoły Europejskiej im.ks. J.Tischnera ulica Świętego Filipa 25.

Serdecznie zapraszamy uczestników.

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria