Angielska wersja strony

Struktura

Władze Stowarzyszenia

kadencja 2021-2024

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane nie rzadziej niż raz na rok. Wszystkie organy Towarzystwa są wybierane raz na trzy lata – przez Walne Zgromadzenie: Komisja Rewizyjna Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa i Rada Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa

Maria Kula – Prezes
Ewa Pyrkosz-Jadach – Wiceprezes
Antonina Kotarba-Bała – członek zarządu

Rada Stowarzyszenia

Jan Kotarba – Przewodniczący Rady
Dorota Turbasa
Magdalena Banach-Piwowarczyk
Krystian Kula
Grzegorz Trojan
Karol Jadach

Komisja Rewizyjna

Stanisława Roczkowska-Chmaj
Dorota Trojan
Joanna Meissner

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, znająca Statut i gotowa wypełniać cele Stowarzyszenia. Wstąpienie do Towarzystwa wymaga rekomendacji dwóch członków Towarzystwa. Więcej informacji znajdą Państwo w statucie Towarzystwa.

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter