Angielska wersja strony

Historia

4 września 1989: na podstawie zezwolenia MEN z dnia 12 maja 1989 roku, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczyna swoją działalność w ramach szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Pierwsza siedziba to salki przy kościele OO. Pijarów przy ul. Pijarskiej 2.

Listopad 1989: Szkoła przenosi się do pomieszczeń wynajmowanych w kamienicy przy ul. św. Jana 20. Z inicjatywy Rodziców powstaje Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej.

16 lutego 1990: Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru sądowego.
8 lutego 1991: Stowarzyszenie, dzięki ofiarności Rodziców, staje się właścicielem budynku przy ul. P. Michałowskiego 10.

28 stycznia 1992: Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej, po uzyskaniu akceptacji STO i Kuratorium Oświaty, zostaje organem prowadzącym Szkołę.

5 listopada 1993: w Teatrze im. J. Słowackiego ma miejsce uroczyste nadanie Szkole imienia Piotra Michałowskiego.

13 września 1995: zakup przez Towarzystwo części budynku przy ul. J. Kochanowskiego 23.

24 czerwca 1996: założenie przez Towarzystwo:

  • Szkoły Podstawowej im. Jana Szancera z siedzibą przy ul. Lekarskiej 3
  • III Prywatnego Liceum z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 23

Czerwiec 1998: przekazanie Liceum do prowadzenia innej osobie prawnej. Obecnie jest to III Prywatne LO, przy ul. Sławkowskiej 20.

Czerwiec 1999: likwidacja Szkoły Podstawowej przy ul. Lekarskiej i przejście jej uczniów do Szkoły Podstawowej przy ul. Michałowskiego.

Czerwiec 1999: powołane zostaje Gimnazjum. Jego pierwszą siedzibą jest budynek przy ul. Michałowskiego 10.

Maj 2000: uroczyste zakończenie obchodów X-lecia Szkoły Podstawowej w teatrze im. J. Słowackiego.

Wrzesień 2000: nasi gimnazjaliści uczą się w budynku przy ul. Kochanowskiego 23 (korzystają także z pracowni przy ulicy Michałowskiego).

Lipiec 2001: uzyskanie zgody Urzędu Miasta na przyjęcie przez szkoły Towarzystwa następujących nazw:

  • Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego
  • Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego

Listopad 2001: wmurowanie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Piotra Michałowskiego 10.

Wrzesień 2002: uczniowie Gimnazjum rozpoczynają naukę w budynku przy ulicy Szlak 21.

Maj 2005: uroczyste zakończenie obchodów XV-lecia Szkoły Podstawowej i V-lecia Gimnazjum w budynku kina Kijów.

Lipiec 2010: po zakończeniu roku szkolnego Gimnazjum zostaje przeniesione to rozbudowanego budynku przy ul. Piotra Michałowskiego 10.

2013/2014: odnowienie fasady budynku, siedziby Szkoły Podstawowej i TSSP, za zgodą i wg wskazan konserwatora zabytkow, urządzenie szkolnego podwórka

Wrzesień 2013: zapoczątkowanie prowadzenia dla uczniów zajęć feryjnych w szkole w czasie zimowych i letnich przerw wakacyjnych

Wrzesień 2014: otwarcie oddzialu dwujęzycznego w Gimnazjum, zmiana nazwy na: Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im Piotra Michałowskiego TSSP,
otwarcie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej ( powrot “zeròwki”)

Wrzesień 2014-maj 2015: obchody 25- lecia TSSP, zakończone uroczystoscią w Fiharmonii Krakowskiej

Lipiec 2016: goszczenie grupy pielgrzymów z Litwy przybylych na Światowe Dni Młodzieży

Wrzesień 2016: otwarcie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Wrzesień 2017: przeksztalcenie 6-letniej Szkoły Podstawowej w 8- letnią Szkołę Podstawową z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Wrzesień 2018: oddanie nowych pracowni przedmiotowych: fiz.-chem., informatycznej, plastycznej.
przejęcie do prowadzenia szkoły języka angielskiego “Gama”

Maj 2019: pierwsza matura w naszym Liceum

Sierpień 2019: zakończenie działalnosci Gimnazjum, zgodnie z reformą edukacji

Wrzesień 2019: przeksztalcenie 3-letniego Liceum w 4 -letnie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Listopad 2019: obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej i TSSP

Od marca 2020: praca szkòl w roznych formach ( stacjonarnie, zdalnie, hybrydowo), w zaleznosci od przebiegu kolejnych fal pandemii Covid-19

Wrzesień 2021: zakończenie działalności szkoły językowej “Gama”

od marca 2022: przyjmowanie do Szkół TSSP dzieci- uchodźców wojennych z Ukrainy

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter