Wykład doktora Zbigniewa Powązki na Uniwersytecie Pedagogicznym | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Wykład doktora Zbigniewa Powązki na Uniwersytecie Pedagogicznym

W dniu 17 listopada grupa uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich pod opieką p. Werońskiej uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez doktora Zbigniewa Powązkę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Słuchacze mieli okazję poznać przykłady kształtowania wzajemnych związków między matematyką a przyrodą. Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy informacji dotyczących słynnego ciągu Fibonacciego oraz jego występowania w przyrodzie. Ciekawe były również przykłady związków matematyki z ekologią. Uczniowie mieli okazję poznać wzór Simpsona i korzystając z niego wyznaczyć objętości różnych brył. Następny wykład popularyzujący matematykę odbędzie się 15 grudnia (czwartek) o godzinie 18:00. Zostanie wygłoszony przez prof. Tomasza Szemberga na temat symetrii.

 

Oto jeden z najsłynniejszych przykładów ciągu Fibonacciego w przyrodzie. Muszla łowika oparta jest o spiralę zbudowaną z liczb tego układu.

muszla

Autorka informacji: H. Werońska

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria