Studia i kursy w Wielkiej Brytanii warte uwagi! | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Studia i kursy w Wielkiej Brytanii warte uwagi!

Wzięliśmy udział w spotkaniu z panią Moniką Lis z firmy Project oraz z jej gośćmi z prestiżowych szkół w Wielkiej Brytanii. Pani Natasha Mann opowiedziała o Adcote School for Girls, pani Patricia Alvarez o St. Clare’s w Oksfordzie, a pan Mark Roberts o Myddelton College w Denbigh. Każdy uczestnik spotkania otrzymał wyczerpujące informacje na temat oferowanych w szkołach kursów: zarówno wakacyjnych, jak i dłuższych (nawet semestralnych). Każdy uczeń dostał także pakiet informacyjny i zaproszenie do Katowic – siedziby firmy Project. Zachęcamy do zapoznania się z rozdanymi materiałami – są wśród nich oferty bardzo korzystnych stypendiów, kursów rozwijających umiejętności związane z przyszłą karierą zawodową dzisiejszych gimnazjalistów, a przede wszystkim materiał inspirujący do przemyślenia swojej przyszłej edukacji – warto w nią inwestować!

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria