Projekty edukacyjne 2017/2018 – tematy | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

Projekty edukacyjne 2017/2018 – tematy

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Rok szkolny 2017/2018

 

Przedmioty humanistyczne

 1. Oblężony Kraków – fortyfikacje i ich rola podczas wojen.
 2. „Nie przenoście stolicy do Krakowa” – miasta będące siedzibami królów i książąt polskich.
 3. Walka o Mare Balticum – wojny Rzeczpospolitej w XVI/XVII wieku.
 4. Polski człowiek renesansu – renesans na ziemiach polskich na tle renesansu europejskiego. Na podstawie wybranej postaci.
 5. Kultura rycerska w Polsce i Europie.
 6. Kraków – miasto królów
 7. Gra dydaktyczna – wybrany temat z zakresu gramatyki lub teorii literatury, lub wybranej lektury.
 8. Przygotowanie filmu – dokumentalnego bądź fabularnego.
 9. Historia bliska – w roli reportera śladami ciekawej historii.
 10. Szekspir – życie, twórczość, teatr elżbietański.
 11. W Soplicowskim dworze.
 12. Życie w okupowanym mieście – okupacja hitlerowska na podstawie wybranych lektur.
 13. W świecie ballad Mickiewiczowskich.
 14. Kultura żydowska w Krakowie – sylwetka wybranej postaci. (Gebirtig, Joselewicz, Sare, Scharf, Aleksandrowicz).

 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

MATEMATYKA

 1. Liczba (pi) – na czym polega jej wyjątkowość.
 2. Symetria w przyrodzie, architekturze, sztuce.
 3. Od liczydeł do maszyn liczących. Prezentacja historii maszyn liczących.
 4. Rewolucja nanotechnologiczna.
 5. Twierdzenie Talesa i jego praktyczne zastosowanie.
 6. Matematyka w sklepie, w kuchni, w przyrodzie.

CHEMIA

Korelacja międzyprzedmiotowa:  tematy chemiczno-biologiczno-geograficzne:

 1. Zjawiska krasowe (chemia procesu, warunki osadzania utworów skał wapiennych w jaskiniach, przykłady jaskiń i innych form).
 2. Twardość wody i sposoby jej usuwania (z czego wynika twardość wody, kiedy woda twarda jest szkodliwa a kiedy niezbędna).
 3. Wody mineralne na terenie Małopolski i Podkarpacia (występowanie, skład chemiczny, zastosowanie do celów leczniczych i spożywczych).
 4. Hutnictwo metali nieżelaznych.
 5. Ochrona powietrza przed skażeniem gazami i pyłami.
 6. Wpływ zastosowań nawozów sztucznych w rolnictwie na florę i faunę zbiorników wodnych.

BIOLOGIA

 1. Wpływ odżywiania i sposobu życia na zdrowie człowieka.
 2. Zwierzęta różnych środowisk – przystosowania, budowa, odżywianie i rozmnażanie.
 3. Zanieczyszczenia środowiska: przyczyny i skutki dla człowieka oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych /wycieczka/.
 4. Ochrona przyrody i różne jej formy na przykładzie wybranego Parku Narodowego /wycieczka/.
 5. Rozwój nauk biologicznych w służbie ludzkości.

GEOGRAFIA

 1. Współczesne konflikty zbrojne na świecie, analiza przyczyn i ich konsekwencji.
 2. Strefy roślinne świata.
 3. Moja „Mała Ojczyzna”, charakterystyka krajobrazu, kultury i zwyczajów Małopolski.
 4. Zwiedzam nasz kraj – moja wersja kilkudniowej wycieczki po wybranym regionie Polski.
 5. Trochę astronomii – historia i efekty badań kosmosu w ostatnim stuleciu.
 6. Co lepsze – rolnictwo ekologiczne czy przemysłowe? – udowodnij swoją tezę.

FIZYKA

 1. Wykorzystanie zjawisk i praw fizyki w medycynie. Fizjoterapia (pole magnetyczne, ultradźwięki, laser, diadynamik, światłolecznictwo, tomografia komputerowa, laparoskopia, badania endoskopowe itd.).
 2. Energetyka klasyczna (węglowa, gazowa) a niekonwencjonalne źródła energii (energetyka wiatrowa, wodna, słoneczna, jądrowa). Za i przeciw? Co wybrać? Sąd nad różnymi źródłami energii. Ujęcie problemu w skali Małopolski oraz całego kraju.
 3. Ciekawe zjawiska fizyczne w objektywie.
 4. Uczeń jako twórca pomocy dydaktycznych z fizyki.
 5. Po co są pasy bezpieczeństwa w samochodzie?
 6. Jaki związek ma fizyka ze sportem?

 

Język angielski

 1. Famous British and American Universities
 2. The American Dream – a Myth or Reality?
 3. Why Did English Become the International Language?
 4. Great Inventions or Inventors of the Last Century. 
 5. The Most Interesting Guinness Records. 
  The most Influential Person in the Young Generation. 
 6. British and American Unusual Customs and Traditions.
 7. The Great Tour of the USA/Britain (zaplanuj trasę turystyczną)
 8. British Cuisine: Can You Like It?
 9. “Two Nations Divided by a Common Language”: British and American English.

 

Język niemiecki

 1. Wie organisiere ich eine Radtour durch die schönsten Gebiete Deutschlands? (Jak zorganizuję wycieczkę rowerową po najpiękniejszych terenach Niemiec?)
 2. Was verbindet Wien und Krakau? (Co łączy Wiedeń i Kraków?)
 3. Stereotype: typischer Deutscher und typischer Pole. (Stereotypy: typowy Niemiec i typowy Polak).
 4. Warum Deutsch lernen? (Dlaczego uczyć się języka niemieckiego?)

 

 

 

 

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close