EGZAMIN GIMNAZJALNY | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Kategorie

Archiwum aktualności

EGZAMIN GIMNAZJALNY

17 Cze 2011 · admin

Znamy już oficjalne wyniki egzaminu gimnazjalnego tegorocznych klas trzecich. Nasi uczniowie w liczbie 21 zaprezentowaną wiedzą i umiejętnościami, kolejny raz utrzymali bardzo dobry średni wynik Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego – teraz wynosi on 67,5 punktów. Podczas gdy województwo małopolskie poniosło poważną porażkę egzaminacyjną spadając z pierwszego na trzecie miejsce w Polsce, nasza szkoła zachowała kilkuprocentową przewagę nad średnimi wynikami województwa i kraju.

Najważniejsza informacja dotycząca tegorocznych wyników egzaminu to: NIE PORÓWNYWAĆ. Wyniki w całej Polsce są dużo niższe od ubiegłorocznych czy z poprzednich lat. Przyczyn poszukują eksperci od edukacji, wskazując albo na trudne arkusze egzaminacyjne (bo stopień trudności w każdym roku jest inny), albo na nowy sposób oceniania, który przyniosła ze sobą reforma oświaty. Tzw. holistyczne ocenianie jest dla ucznia niekorzystne; uczeń, nawet odpowiadając na zadane pytanie, traci punkty, jeśli popełni błędy np. językowe. Mimo tych trudności nasza szkoła znowu ma wynik sytuujący ją w najwyższym, dziewiątym staninie (tzw. wyniki najwyższe – 4% szkół) – część humanistyczna, oraz w staninie ósmym (tzw. wyniki bardzo wysokie – 11% szkół) – w częsci matematyczno – przyrodniczej. Innymi słowy pomimo iż średnia szkoły jest niższa niż w zeszłym roku, nadal jest jedną z najwyższych średnich w kraju.

ŚREDNIA SZKOŁYŚREDNIA WOJEWÓDZTWA (KRAJU)SUMA PUNKTÓW
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA35,6826,7 (25,3)50,0
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA31,8424,9 (23,6)50,0

W tym roku trzeci raz odbył się także egzamin językowy. Jedna z naszych uczennic wybrała język francuski, reszta pisała egzamin z języka angielskiego. Wyniki ostatni raz nie były brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Pomimo tego, kolejny raz potwierdziły one, że nauczanie języków obcych stoi w naszej szkole na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście w każdej części egzaminu zdecydowanie przewyższają one wyniki województwa małopolskiego. Oto wyniki egzaminu:

CZĘŚĆ JĘZYKOWAŚREDNIA SZKOŁYŚREDNIA WOJEWÓDZTWASUMA PUNKTÓW
JĘZYK ANGIELSKI46,528,650,0
JĘZYK FRANCUSKI45,036,450,0

Gratulujemy nauczycielom i uczniom; teraz jeszcze tylko nerwy przed wynikami rekrutacji i zaczniemy WAKACJE. (czy jest milsze słowo?)

Pod koniec czerwca Krakowska Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała w internecie wyniki egzaminów podległych sobie gimnazjów. Poniżej udostępniamy te wyniki w oryginalnym formacie (PDF).

Egzamin humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy – strona 386

Egzamin językowy – strona 43

 

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria