KONTAKT | TSSP – „Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej” | Kraków
logo szkoły

TSSP im. Piotra Michałowskiego

KONTAKT

TSSP im. Piotra Michałowskiego

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
tel. 12 633 97 39
e-mail: zarzad@tssp.krakow.pl

Dyżury członków Zarządu TSSP :

poniedziałek: 14.00 – 16.00;
środa: 13.00 – 15.00;
oraz podczas „Popołudnia w Szkole” w SP – od godz. 18.00 (zamiast stałego dyżuru)

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą systemu monitoringu wizyjnego w szkołach TSSP im. Piotra Michałowskiego:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest TSSP im. Piotra Michałowskiego reprezentowane przez Zarząd, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piotra Michałowskiego 10.
Dane kontaktowe inspektora danych ochrony danych: ochronadanych@tssp.krakow.pl
Dane będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkół oraz bezpieczeństwa pracowników I ichrony mienia.

Informujemy, że:

  1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni.
  3. Odbiorcami są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Administrator nie przewiduje profilowania.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy oraz art. 108A ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
TSSP im. Piotra Michałowskiego

TSSP im. Piotra Michałowskiego

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
zarzad@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Najnowsze zdjęcia galerii 1 Najnowsze zdjęcia galerii 2 Najnowsze zdjęcia galerii 3 Najnowsze zdjęcia galerii 4 Najnowsze zdjęcia galerii 5 Najnowsze zdjęcia galerii 6 Najnowsze zdjęcia galerii 7 Najnowsze zdjęcia galerii 8 Najnowsze zdjęcia galerii 9

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close