KONTAKT | TSSP – "Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej" | Kraków

TSSP im. Piotra Michałowskiego

KONTAKT

TSSP im. Piotra Michałowskiego

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
tel. 12 633 97 39
e-mail: zarzad@tssp.krakow.pl

Dyżury członków Zarządu TSSP :

poniedziałek: 14.00 – 16.00;
środa: 13.00 – 15.00;

oraz podczas „Popołudnia w Szkole” w SP – od godz. 18.00 (zamiast stałego dyżuru)


Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą systemu monitoringu wizyjnego w szkołach TSSP im. Piotra Michałowskiego:

TSSP im. Piotra Michałowskiego

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
zarzad@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria