TSSP | TSSP – „Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej” | Kraków
logo szkoły

TSSP im. Piotra Michałowskiego

TSSP

NASZE  CELE:

Rozdział I § 2 Statutu TSSP im. Piotra Michałowskiego

TSSP zostało założone przez rodziców, którzy podjęli trud zorganizowania społecznej szkoły podstawowej w śródmieściu Krakowa.

Rozdział II § 5 Statutu TSSP im. Piotra Michałowskiego

Celem TSSP jest podejmowanie inicjatyw służących tworzeniu warunków jak najlepszej edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Rozdział II § 6 Statutu TSSP im. Piotra Michałowskiego

 1. TSSP może realizować swoje cele poprzez:
  1. tworzenie, prowadzenie i przejmowanie placówek
  2. inspirowanie i wspieranie działalności placówek,
  3. współpracę z instytucjami i organizacjami, których cel i charakter są podobne do celów TSSP,
  4. prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego,
  5. prowadzenie własnej działalności wspierającej finansowo realizacje celów TSSP,
  6. zakładanie, przekształcanie lub likwidowanie spółek prawa handlowego służących działalności edukacyjnej, a także nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w tego typu spółkach.
 2. Przez placówkę rozumieć należy każdą jednostkę organizacyjną objętą systemem oświaty, jak również inną jednostkę prowadzącą działalność w zakresie edukacji.

  Uznajemy, że podstawową i główną rolę w wychowaniu dziecka pełnią jego Rodzice. Zadaniem naszych Szkół jest, zgodnie ze statutem, wspieranie rodzicielskich działań wychowawczych opartych na wartościach chrześcijańskich.
  W programie wychowawczym naszych Szkół kładziemy nacisk na umiejętność kontaktowania się z innymi ludźmi, wpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania, kształtowanie postaw prospołecznych, szacunku do życia, tolerancji i akceptacji, przygotowania dzieci do życia w nowoczesnym społeczeństwie, które przyjmie na siebie odpowiedzialność za słabszych.

KALENDARIUM

 • 4 września 1989 roku, na podstawie zezwolenia MEN z dnia 12 maja 1989 roku, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczyna swoją działalność, w ramach szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Pierwsza siedziba to salki przy kościele OO. Pijarów przy ul. Pijarskiej 2.
 • Listopad 1989 roku, Szkoła przenosi się do pomieszczeń wynajmowanych w kamienicy przy ul. św. Jana 20. Z inicjatywy Rodziców powstaje Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej.
 • 16 lutego 1990 roku, Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru sądowego.
 • 8 lutego 1991 roku, Stowarzyszenie, dzięki ofiarności Rodziców, staje się właścicielem budynku przy ul. P. Michałowskiego 10.
 • 28 stycznia 1992 roku, Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej, po uzyskaniu akceptacji STO i Kuratorium Oświaty, zostaje organem prowadzącym Szkołę.
 • 5 listopada 1993 roku, w Teatrze im. J. Słowackiego, uroczyste nadanie Szkole imienia Piotra Michałowskiego.
 • 13 września 1995 roku, zakup przez Towarzystwo części budynku przy ul. J. Kochanowskiego 23.
  • 24 czerwca 1996 roku, założenie przez Towarzystwo:
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Szancera z siedzibą przy ul. Lekarskiej 3
  • III Prywatnego Liceum z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 23
 • Czerwiec 1998 rok, przekazanie Liceum do prowadzenia innej osobie prawnej. Obecnie jest to III Prywatne LO, przy ul. Sławkowskiej 20.
 • Czerwiec 1999 rok, likwidacja Szkoły Podstawowej przy ul. Lekarskiej i przejście jej uczniów do Szkoły Podstawowej przy ul. Michałowskiego.
 • Czerwiec 1999 rok, powołane zostaje Gimnazjum. Jego pierwszą siedzibą jest budynek przy ul. Michałowskiego 10.
 • Maj 2000 rok, uroczyste zakończenie obchodów X-lecia Szkoły Podstawowej w teatrze im. J. Słowackiego.
 • Wrzesień 2000 rok, nasi gimnazjaliści uczą się w budynku przy ul. Kochanowskiego 23 (korzystają także z pracowni przy ulicy Michałowskiego).
 • Lipiec 2001 rok, uzyskanie zgody Urzędu Miasta na przyjęcie przez szkoły Towarzystwa następujących nazw (obowiązują one do dnia dzisiejszego):
  • Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego
  • Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego
 • Listopad 2001 rok, wmurowanie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Piotra Michałowskiego 10.
 • Wrzesień 2002 roku, uczniowie Gimnazjum rozpoczynają naukę w budynku przy ulicy Szlak 21.
 • Maj 2005 roku, uroczyste zakończenie obchodów XV-lecia Szkoły Podstawowej i V-lecia Gimnazjum w budynku kina Kijów.
 • Lipiec 2010 roku, po zakończeniu roku szkolnego Gimnazjum zostaje przeniesione to rozbudowanego budynku przy ul. Piotra Michałowskiego 10
TSSP im. Piotra Michałowskiego

TSSP im. Piotra Michałowskiego

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
zarzad@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Najnowsze zdjęcia galerii 1 Najnowsze zdjęcia galerii 2 Najnowsze zdjęcia galerii 3 Najnowsze zdjęcia galerii 4 Najnowsze zdjęcia galerii 5 Najnowsze zdjęcia galerii 6 Najnowsze zdjęcia galerii 7 Najnowsze zdjęcia galerii 8 Najnowsze zdjęcia galerii 9

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close