STRUKTURA | TSSP – "Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej" | Kraków

TSSP im. Piotra Michałowskiego

STRUKTURA

Władze Stowarzyszenia

kadencja 2018-2021

 

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane nie rzadziej niż raz na rok. Wszystkie organy Towarzystwa są wybierane raz na trzy lata – przez Walne Zgromadzenie: Komisja Rewizyjna Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa i Rada Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa

Ewa Pyrkosz – Jadach – Prezes
Maria Kula – Wiceprezes
Antonina Kotarba-Bała – członek zarządu
Marta Kacyrz

Rada Stowarzyszenia

Dorota Turbasa – Przewodnicząca Rady
Anna Jasieńska – Jeżyk
Krystian Kula
Janusz Meissner
Katarzyna Setkowicz

Grzegorz Trojan
Natalia Turbasa

Komisja Rewizyjna

Wojciech Jeżyk
Anna Nęcek
Stanisława Roczkowska – Chmaj

 

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, znająca Statut i gotowa wypełniać cele Stowarzyszenia. Wstąpienie do Towarzystwa wymaga rekomendacji dwóch członków Towarzystwa. Więcej informacji znajdą Państwo w statucie Towarzystwa.

TSSP im. Piotra Michałowskiego

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
zarzad@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria