HISTORIA | TSSP – "Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej" | Kraków

TSSP im. Piotra Michałowskiego

HISTORIA

4 września 1989 r.: na podstawie zezwolenia MEN z dnia 12 maja 1989 roku, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczyna swoją działalność w ramach szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Pierwsza siedziba to salki przy kościele OO. Pijarów przy ul. Pijarskiej 2.

Listopad 1989 r.: Szkoła przenosi się do pomieszczeń wynajmowanych w kamienicy przy ul. św. Jana 20. Z inicjatywy Rodziców powstaje Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej.

16 lutego 1990 r.: Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru sądowego.

8 lutego 1991 r.: Stowarzyszenie, dzięki ofiarności Rodziców, staje się właścicielem budynku przy ul. P. Michałowskiego 10.

28 stycznia 1992 r.: Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej, po uzyskaniu akceptacji STO i Kuratorium Oświaty, zostaje organem prowadzącym Szkołę.

5 listopada 1993 r.: w Teatrze im. J. Słowackiego ma miejsce uroczyste nadanie Szkole imienia Piotra Michałowskiego.

13 września 1995 r.: zakup przez Towarzystwo części budynku przy ul. J. Kochanowskiego 23.

24 czerwca 1996 r.: założenie przez Towarzystwo:

– Szkoły Podstawowej im. Jana Szancera z siedzibą przy ul. Lekarskiej 3
– III Prywatnego Liceum z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 23

Czerwiec 1998 r.: przekazanie Liceum do prowadzenia innej osobie prawnej. Obecnie jest to III Prywatne LO, przy ul. Sławkowskiej 20.

Czerwiec 1999 r.: likwidacja Szkoły Podstawowej przy ul. Lekarskiej i przejście jej uczniów do Szkoły Podstawowej przy ul. Michałowskiego.

Czerwiec 1999 r.: powołane zostaje Gimnazjum. Jego pierwszą siedzibą jest budynek przy ul. Michałowskiego 10.

Maj 2000 r.: uroczyste zakończenie obchodów X-lecia Szkoły Podstawowej w teatrze im. J. Słowackiego.

Wrzesień 2000 r.: nasi gimnazjaliści uczą się w budynku przy ul. Kochanowskiego 23 (korzystają także z pracowni przy ulicy Michałowskiego).

Lipiec 2001 r.: uzyskanie zgody Urzędu Miasta na przyjęcie przez szkoły Towarzystwa następujących nazw:

– Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego
– Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego

Listopad 2001 r.: wmurowanie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Piotra Michałowskiego 10.

Wrzesień 2002 r.: uczniowie Gimnazjum rozpoczynają naukę w budynku przy ulicy Szlak 21.

Maj 2005 r.: uroczyste zakończenie obchodów XV-lecia Szkoły Podstawowej i V-lecia Gimnazjum w budynku kina Kijów.

Lipiec 2010 r.: po zakończeniu roku szkolnego Gimnazjum zostaje przeniesione to rozbudowanego budynku przy ul. Piotra Michałowskiego 10

TSSP im. Piotra Michałowskiego

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
zarzad@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria