Wymagania do konkursu języka francuskiego – edycja 2017/2018 | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

Wymagania do konkursu języka francuskiego – edycja 2017/2018

WYMAGANIA DO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Literatura:

TIP TOP 1, 2, 3 dla klas IV-VI, Adospère 2 klasa VII

Zakres materiału:

KLASA IV:

 1. podstawowe pytania i odpowiedzi na nie- qu’est-ce que c’est?, qui es-tu?, qui est-ce?, comment vas-tu?, où habites-tu?, quel âge as-tu? Etc
 2. liczebniki od 0-1000
 3. kolory
 4. przedmioty w klasie
 5. rodzajniki nieokreślone i określone
 6. tworzenie liczby mnogiej- c’est un…, ce sont des…
 7. narodowości- rodzaj męski i żeński
 8. czasowniki I grupy i ich odmiana oraz znaczenie
 9. czasowniki avoir, aller i être
 10. 10.dni tygodnia, nazwy miesięcy
 11. czasowniki aimer, adorer, détester+ le, la, les
 12. członkowie rodziny
 13. przymiotniki : petit, grand, mince, gros, sympa, drôle, long, court
 14. zwierzęta
 15. zaimki dzierżawcze
 16. podstawowe produkty żywnościowe (un pain, un croissant, une baguette, une crêpe, un beurre, un jambon, un fromage, un gâteau, un jus, un café, un thé, une carotte, une tomate, une salade, une banane, une orange, un citron, une pomme, une confiture, un lait, un sandwich, une tartine, une eau, etc).
 17. pomieszczenia w domu i podstawowe meble
 18. godziny
 19. przeczenie

Klasa V:

materiał obowiązujący w klasie IV, oraz:

 1. pory roku
 2. czasowniki pierwszej grupy związane z dniem- se laverm, se cocher, se promener, s’amuser, se reposer, se raser, se maquiller etc.
 3. rozpisywanie dat np. 11.10- le dix octobre. Tryb rozkazujący, również czasowników zwrotnych
 4. miasto- la poste, la librairie, le rond-point, la rue, l’avenue, le carrefour, la mairie+ sklepy5,
 5. czasownik aller+ środki transportu, kraje, miejsca (la campagne, la montagne, la maison, le stade, l’école, l’église, l’opéra, etc)
 6. droga pytanie gdzie znajduje się………, jak dojść do …, tourner, aller tout droit, continuet tout droit, aller jusqu’au, prendre le tram, le bus, desendre du tram, monter au bus, traverser la rue, passer devant la phramacie, s’arrêter au feu rouge..), czasowniki prendre, apprendre, comprendre
 7. czasownik faire+ sporty, jouer +sporty
 8. czas futur proche
 9. części ciała, wizyta u lekarza- co Ci dolega? Jestem chory, czy masz gorączkę? Od kiedy?, czy kaszlesz? Masz katar?, masz nudności?, zostaniesz w łóżku, boli mnie głowa, nodga, plecy, zęby…)
 10. pytanie pourquoi i odpowiedź parce que…
 11. pogoda
 12. il y a , il n’y a pas de…
 13. ubrania, czasownik mettre, porter, s’habiller en
 14. zaimki wskazujące
 15. czasownik venir
 16. czas passé récent
 17. lokalizcja- sous, sur, dans, devant, entre etc. opis pokoju, łazienki

Klasa VI:

 materiał obowiązujący w klasie IV i V, oraz:

 1. le passé composé avec avoir et être
 2. słownictwo związane z mediami- radio, telewizja, prasa- miesięcznik, tygodnik, przegląd, dziennik, blog, blogerka, słuchacz, prezenter, strona internetowa, etc)
 3. opis osoby- cechy charakteru, wygląd zewnętrzny
 4. przymiotniki vieux, nouveau, beu, mou, fou)
 5. czasowniki lire, écrire
 6. szkoła- pomieszczenia, przedmioty szkolne
 7. muzyka- faire, jouer
 8. porównania
 9. czas imparfait
 10. ekologia- natura- góry, rzeka, staw, jezioro, drzewo, trawa, rośliny, etc, kosz, segregować, oszczędzać, materiały- plastik, drewno, szkło…
 11. czas futur simple
 12. devoir, puvoir, vouloir
 13. zawody
 14. ne jamais, ne rien, ne personne

Klasa VII

materiał  obowiązujący w klasach IV, V, VI, oraz:

 1. przysłowki- souvent, parfoi, jamais, toujours
 2. 0n- jako my i jako forma bezosobowa
 3. dopełnienie bliższe
 4. sklepy, zakupy, rodzajniki cząstkowe i ich przeczenie
 5. zdanie warunkowe- si+ présent, futur simple
 6. dopełnienie dalsze
 7. y et en
 8. przeczenia- ne plus, ne pas encore, ne aucun, ne ni… ni, ne guère
 9. le temps libre et les loisirs
 10. inwersja w pytaniu
 11. il faut+ bezokolicznik
 12. l’avenir- projets

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close