V Konkurs plastyczny "Lalka" | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

V Konkurs plastyczny “Lalka”

“Czy w radzie, czy w zwadzie, czy w swarnej gromadzie,
W modlitwie, czy w bitwie, czy harcem w gonitwie,
Rycerskie rzemiosło przed wszystkim rej wiedzie,
Bo wszędy ten pierwszy, kto w boju na przedzie.

Z potrzeby w potrzebę i z cwału w cwał,
Ze szańca na szaniec, i z wału na wał!
To rozkosz, to rozkosz jedyna,
Rycerska przyczyna, rycerski to tan!
Co rycerz to pan.
Rycerska przyczyna, rycerski to tan!
Co rycerz to pan. “ (…)
(Pieśń wojenna)

Z przyjemnością informujemy o kolejnym plastycznym sukcesie naszego ucznia Jacka Furmańczyka z klasy 1 b. Właśnie zdobył pierwsze miejsce w konkursie plastycznym pt. “Lalka” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Gromadce.
Celem konkursu było uczczenie Roku Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin kompozytora , ze wskazaniem na wpływy kultury polskiej na kulturę zagraniczną. Zadaniem konkursowym natomiast, wykonanie lalki przestrzennej będącej kreacją postaci z utworów do muzyki Stanisława Moniuszki. Jacek wykonał lalkę przedstawiającą kosyniera, powstańca z bitwy pod Żyrzynem. Odnosi się ona do utworu “Pieśń wojenna” znanej też jako “Pieśń wojenna – rycerska” lub “Pieśń rycerska”. To marszowa pieśń powstańców styczniowych sławiąca polskich rycerzy i żołnierzy. Muzykę do utworu skomponował właśnie Stanisław Moniuszko.
Gratulujemy Jackowi niezwykłych zdolności, sukcesu oraz chęcią zainteresowania się tak trudnym dla dziecka tematem 🙂

Autorka informacji: Jolanta Kowalczyk

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria