Szlachetna Paczka 2016 | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP

Szlachetna Paczka 2016

Kolejny raz dzięki zaangażowaniu i wrażliwości naszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli udało nam się zgromadzić wszystkie potrzebne środki na Szlachetną Paczkę. Dzięki nim uda nam się wspomóc rodziny potrzebujące, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji! Dziękujemy pani Joannie Rychlik – koordynatorce szkolnej Szlachetnej Paczki!

Autor informacji: P. Cieciura

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria