Święto Rodziny – Przegląd Teatralny Klas Pierwszych | Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego

Święto Rodziny – Przegląd Teatralny Klas Pierwszych

W Dworku Białoprądnickim odbyły się przedstawienia klas I. Było to podsumowanie całorocznej pracy grup teatralnych i choreograficznej, a jednocześnie najpiękniejszy prezent dla kochanych rodziców z okazji zbliżających się Dnia Matki i Dnia Ojca. Dziękujemy pani Joannie Rychlik i państwu Urszuli i Januszowi Pieszczykom za świetne przygotowanie dzieci.

Autorka informacji: Barbara Szczawińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria