Święto Odzyskania Niepodległości | Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP

Święto Odzyskania Niepodległości

Pieśnią i poezją uczciliśmy 98. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W spektaklu słowno – muzycznym uczniowie klasy 6a w interesujący sposób przedstawili genezę święta oraz wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Ten listopadowy apel, pełen zadumy i skupienia, był dla naszych uczniów kolejną próbą zrozumienia trudnych dziejów naszej Ojczyzny. Dziękujemy paniom Annie Augustowskiej-Mazajczyk i Mariannie Czai oraz panu Marcinowi Kubickiemu za przygotowanie uroczystości.

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria