Święto Niepodległości 2017 | Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Święto Niepodległości 2017

W przeddzień Święta Niepodległości uczniowie klas 7b i 7c przygotowali, pod opieką Pani Małgorzaty Malisz-Kućmy i Pana Grzegorza Perka, krótką inscenizację poetycko-muzyczną. Siódmoklasiści recytując patriotyczną poezję i śpiewając patriotyczne pieśni przeprowadzili uczniów naszej szkoły (podczas dwóch przedstawień kolejno klasy 0-3 i 4-7) przez historię okresu zaborów i walk o odzyskanie niepodległości. Nieocenioną pomocą służyła Pani Marianna Czaja i przygotowani przez nią chórzyści (w tym dzielny gitarzysta) z klas piątych i szóstych. Całe przedstawienie odbyło się wśród dekoracji przygotowanych przez Panią Jolantę Mikusińska-Strączek. Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy przedstawienia zgłosili się na ochotnika i z dużym zaangażowaniem uczyli się patriotycznych pieśni i poezji!

Grzegorz Perek

Nauczyciel tej szkoły, pracuję tu już baaardzo długo...

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria