SZKOŁA W RUCHU | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

SZKOŁA W RUCHU

Bieżący rok szkolny został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu. Jednym z priorytetowych zadań w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Ćwiczyć każdy może”. Staramy się dbać o harmonijny rozwój fizyczny naszych uczniów, kształtować nawyki aktywności fizycznej, troski o zdrowie, rozbudzać pasje i rozwijać talenty. Posiadamy ofertę zajęć wychowania fizycznego zgodną z oczekiwaniami i potrzebami uczniów (np. rytmika, gimnastyka korekcyjna, nauka i doskonalenie pływania). Oferujemy uczniom szereg dodatkowych zajęć sportowych: ju-jutsu, taniec towarzyski, taniec ludowy, szachy, zajęcia choreograficzne, tenis, rolki, gry zespołowe w ramach szkolnego klubu sportowego. W ramach zajęć pozaszkolnych bierzemy udział w wyjazdach koła turystycznego. Organizujemy turniej piłki nożnej, chętnie bierzemy udział w konkursach i olimpiadach sportowych. Do naszych zadań należą także działania prozdrowotne i profilaktyczne skierowane do naszych uczniów.

Scenariusz: gimnsatyka klasa 2
Scenariusz: gimnsatyka klasa 3
Konspekt: gimnastyka korekcyjna
Konspekt: pływanie

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria