EDUKACJA FILMOWA | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

EDUKACJA FILMOWA


Od kilku lat uczestniczymy w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Umożliwia on naszym uczniom spotkanie z kinem, pogłębienie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwija ich wrażliwość i przygotowuje do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w cyklu multimedialnych prelekcji połączonych z seansami filmowymi. Jeden cykl to dziewięć spotkań w ciągu roku szkolnego. Wśród proponowanych tematów znajdują się zagadnienia z dziedziny języka i historii kina, analizy dzieła filmowego oraz realizacji filmów.

Comiesięczne spotkania składają się z prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa, projekcji filmu oraz dyskusji dla chętnych uczniów. Dla najmłodszych przewidziane są konkursy. Prelegentami są filmoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aktorzy Teatru Groteska, którzy prowadzą bardzo atrakcyjne prelekcje filmowe dla najmłodszych uczestników.

Programowi Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej patronują Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Popierają go m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Jan Jakub Kolski, Andrzej Maleszka oraz Agnieszka Odorowicz.Honorowym Ambasadorem programu w Krakowie jest prof. Jerzy Stuhr.

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria