CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM


Czytanie rozbudza w dzieciach ciekawość świata i pomaga im zrozumieć siebie i innych, a także wzmacnia poczucie własnej wartości. Wspólne głośne czytanie buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,poszerza wiedzę ogólną, uczy wartości moralnych i pomaga w wychowaniu. Rozwija język, pamięć i wyobraźnię,uczy myślenia i poprawia koncentrację. Chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować w dzieciństwie. Pragnąc rozbudzić ten zdrowy entuzjazm w naszych uczniach,od wielu lat uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Jesteśmy jedną z „czytających szkół”. Głośne czytanie odbywa się w bibliotece szkolnej, świetlicy i na lekcjach kształcenia zintegrowanego w ramach kręgu głośnego czytania. Biblioteka szkolna organizuje wiele turniejów, prezentacji i wystaw. Odbywają się konkursy pięknego czytania. Starsi uczniowie, chcący zaprezentować swoje umiejętności literackie, biorą udział w konkursie „Moja pierwsza książka”. Do szkoły zapraszamy znanych pisarzy i poetów, którzy dzieląc się z nami swoimi pasjami, zapraszają w niezwykły świat literatury.

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria