Programowanie tras dla ozobotów | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego

Programowanie tras dla ozobotów

Dzieci z klas I – III w bardzo atrakcyjny sposób rozpoczęły zajęcia z podstaw programowania. Wszyscy poznali już kilka komend dla ozobotów. Te małe roboty wędrują po wytyczonej trasie, wykonując polecenia, ukryte w kolorowych znakach. 

Podczas zajęć jednym z zadań dzieci, było jak najszybsze zbicie kręgli za pomocą małych robotów. Dzieci decydowały o kierunku i tempie ich wędrówki, umieszczając na trasie kolejne komendy.  

Klasa I z pomocą robotów łączyła kształt liścia z nazwą drzewa, a także utrwalała orientację w przestrzeni i na płaszczyźnie. Ciekawe są zarówno zadania indywidualne jak i grupowe. Każde spotkanie z ozobotem wzbudza wiele emocji. Czekamy na kolejne.

Autorka informacji: Barbara Szczawińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria