Prezentacje multimedialne o Australii | Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP

Prezentacje multimedialne o Australii

Właśnie zakończył się konkurs na najlepszą prezentację multimedialną w języku angielskim. W tym roku tematem była Australia. Prezentacje zrobione przez uczestników dotyczyły przyrody, geografii oraz kultury Australii.

Pierwsze miejsce zajęła Karolina Meysztowicz, drugie zajął Michał Jakubiec, a trzecie Alessandro Bux.

Serdecznie gratulujemy!

Autorka informacji: Ewa Petryszak

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria