Poczet królowych polskich | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Poczet królowych polskich

AKTYWNE DZIECIAKI rozpoczeły w sobotę 28.09.2019 r. swoje zajęcia tym
razem w ramach: Co autorom w głowach siedzi – warsztaty wokół książki poznały
“Poczet królowych polskich” Bajki Pod Globusem z Fundacją Burza Mózgów.
Dla dzieci odbyło się Warsztatowo – czytankowe spotkanie, w czasie którego
Anna Kaszuba-Dębska, autorka książki Poczet królowych polskich (Wydawnictwo
Znak) zapoznała dzieci z opowieściami i nie tylko. Nasi najmłodsi wykonali postacie
królowych i królewien ozdabiając ich suknie kolorowymi materiałami.
Wszyscy świetnie się bawili.
Autor informacji: Dorota Horąży

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria