ZAJĘCIA POZALEKCYJNE | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Kategorie

Archiwum aktualności

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

TERMINY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzaj zajęć

Klasa / Dzień

Godzina

Zajęcia teatralne

Urszula i Janusz Pieszczykowie

klasa I a – środa

klasa I b – czwartek

klasa II a – czwartek

klasa II b – czwartek

klasa III a, b – czwartek

klasa IV a – czwartek

klasa V a, c – czwartek

klasa V b – środa

klasa VI a, b – środa

klasa VII a, b – czwartek

12.35 – 13.20

12.35 – 13.20

14.35 – 15.20

14.35 – 15.20

13.40 – 14.25

13.40 – 14.25

15.20 – 16.05

14.35 – 15.20

13.40 – 14.25

15.20 – 16.05

Kółko informatyczne

Justyna Kraszewska

klasy I – III

środa

czwartek

klasy IV – VIII

środa

czwartek

14.30 – 15.15

14.30 – 15.15

15.15 – 16.00

15.15 – 16.00

Warsztaty przyrodnicze

Anna Gumienna

Koło biologiczno-chemiczne

kl. IV – V

wtorek

kl. IV – VI

czwartek

kółko przygotowujące do konkursu (biologia/chemia)
  kl. VII – VIII

piątek

14:35-15:20

14:35-15:20

12:35-13:20

14:35-15:20

Kółko historyczne

Grzegorz Perek

klasy IV – V

piątek

14.35 – 15.20

Kółko geograficzne

Michał Witek

czwartek

15.30 – 16.15

Kółko fizyczne

Maria Szafraniec

wtorek

15.30 – 16.15

Język łaciński

Joanna Szwed – Kostecka

środa:
kl. III
kl. IV – VI
kl. VII – VIII

13.40-14.25

14.35-15.20

15.40-16.25

Gazetka szkolna „Koniczynka”

Agnieszka Kubicka

klasy IV – VIII

Terminy na bieżąco

według ogłoszeń

„Czarodziejskie ręce”

Katarzyna Królikowska-Czarnota

Joanna Piotrowska

Klasy 0 – III

Terminy na bieżąco

według ogłoszeń

„Aktywne dzieciaki”

Jolanta Kowalczyk

Dorota Horąży

Klasy 0 – III

Terminy na bieżąco

według ogłoszeń

English Club

Peter Davis

klasy IV – VIII

czwartek

14.30 – 15.15

Kółko modelarskie

Marcin Kubicki

klasy I – III/IV

wtorek

klasy V – VIII

wtorek

12.45 – 14.20

14.30 – 16.40

Koło matematyczne

Ewa Plenik

Magdalena Caputa

Elżbieta Komenda

klasy VII

poniedziałek
klasy V

środa

klasy VIII

czwartek

klasa VI

środa

klasa IV

7:00 – 7.45

13.40 – 14.25

7.00 – 7.45

13.40 – 14.25

Do ustalenia

Szachy

Hubert Popiołek

wtorek

czwartek

13.30 – 15.45

13.30 – 15.45

Kółko muzyczne

Marianna Czaja

środa

klasy 0 – III

klasy IV-VII

13.40 – 14.25

14.35 – 15.20

Warsztaty plastyczne

Agnieszka Sperczyńska

Fotografia i grafika multimedialna

czwartek

kl. 0 –I

kl. IV – VI

piątek

klasy III

klasy II

klasy 0 – I

piątek

klasy VI – VIII

15.00 – 15.45

15.45 – 17.15

13.30 – 14.15

14.15 – 15.00

15.00 – 15.45

15.55 – 17.25

Koło turystyczne

Iwona Borek

dla klas IV – VIII

wycieczki i wyjścia

raz w miesiącu

w sobotę lub niedzielę

SKS

Marcin Kubicki

SKS 4-8 – ul. Ingardena

Marcin Kubicki

SKS

Marcin Mucha

kl. I – III

piątek

klasy IV-VIII chłopcy

piątek

dziewczęta

czwartek

klasy IV – VI

wtorek

klasy VII – VIII

14.15 – 15.30

15.30 – 17.00

15.30 – 17.00

15.30 – 17.00

Ognisko muzyczne

Nutka”

Nauka gry na instrumentach

wg ustalonych terminów

Zajęcia taneczne

Szkoła Tańca „Evolution

poniedziałek

14.35 – 15.20

Koło robotyki

ROBOTOWO

Joanna Całko

wtorek

14.30 – 16.00

Karate

Krakowski Klub

Karate Tradycyjnego

Rafał Wajda

poniedziałek/ środa

15.30 – 16.15

16.15 – 17.00

ZHP

dh. Karolina Jach

czwartek

14.30 – 15.30

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria