II etap WKO Kaktus | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

II etap WKO Kaktus

31 stycznia odbył się II etap konkursu Kaktus dla klas trzecich.  

Serdecznie dziękujemy Państwu Bosiom za pomoc w przygotowaniu kawiarenki dla opiekunów. Dziękujemy też wszystkim pracownikom szkoły, którzy  przygotowali sale i uczestniczyli w komisjach. 

W tym  roku odwiedziło nas ponad 60 uczniów z Małopolski. Test składał się z 10 zadań z różnymi trudnościami ortograficznymi. 

Jedno z trudniejszych prezentujemy poniżej. 
Oto “kaktusowy kąsek” czyli wyrazy z ą, ę, e, om, on:

W   zwi…zku   z   wyprzedaż…    kupisz  u  nas   tanio:

– br…zowe    k…binezony    w  żółt…     kratk…, 

– płyty   k…paktowe    z    fragm…tami     świ…tecznych     kol…d,

– podkr…cone    w…sy,   posmarowan…    błyszcz…c…   brylantyn…,

– sztuczne    szcz…ki    z    z…bami    bez    żadnej    pl…by!

 Wszystkim   pani…   i   pan…   polecamy   bł…kitne   g…bki   k…pielowe!

Okazja  dla   w…dkarzy:   Do   każdej   gi…tkiej  w…dki   dodajemy   p…ton!

Ostatni etap konkursu  odbędzie się już po feriach, 1 marca. Uczniowie napiszą dyktando, które pozwoli wyłonić ścisłą czołówkę – 10 laureatów.

Życzymy powodzenia!

Autorka informacji: Barbara Szczawińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria