Czy da się rozmawiać ze zwierzętami? | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Czy da się rozmawiać ze zwierzętami?

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach “Nauka czytania”, prowadzonych przez pana Łukasza Kwiatka z Centrum Kopernika. Kanwą rozmowy o możliwościach i sposobach porozumiewania się ze zwierzętami była książka H. Lofting’a, “Doktor Dolitlle i jego zwierzęta”.

Pan Łukasz Kwiatek, filozof i kognitywista, wspólnie z dziećmi próbował znaleźć sposób na nauczenie zwierząt ludzkiego języka.  Zastanawiano się czy jet to możliwe. Dzieci obejrzały ciekawe filmy pokazujące przebieg badań, reakcje zwierząt i ich nowe umiejętności.  Gość opowiedział dzieciom o gorylicy Koko, która nauczyła się  i porozumiewała językiem migowym.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie.

 

Autorka informacji: Barbara Szczawińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria