Angielska wersja strony

Zmarł profesor Stanisław Jadach

Stanisław Jadach

profesor

Pamięć Profesora Stanisława Jadacha – Wielkiego Nauczyciela i Współtwórcy Szkoły

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że zmarł Profesor Stanisław Jadach, ceniony nauczyciel, wybitny naukowiec i człowiek o ogromnym sercu. Profesor Jadach był członkiem Towarzystwa Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego oraz jednym z jej współzałożycieli. Jego odejście nastąpiło w dniu 26 lutego 2023 roku po krótkiej i gwałtownej chorobie.

Profesor Stanisław Jadach był niezwykłym człowiekiem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Jego ogromna mądrość, życzliwość i skromność były dla nas wszystkich inspiracją i wzorem do naśladowania. Jako wybitny naukowiec, Profesor Jadach przyczynił się do rozwoju edukacji i promocji nauki w naszej szkole. Jego pasja i zaangażowanie w nauczanie pozostawiły niezatarte ślady w sercach wielu uczniów, których kształcił.

Wspominając Profesora Jadacha, pragniemy oddać hołd jego ogromnemu wkładowi w rozwój naszej szkoły i społeczności. Jego oddanie w pracy na rzecz edukacji, a także wielkie serce, którym obdarzał swoich uczniów, będą zawsze dla nas niezapomniane.

W tych trudnych chwilach składamy wyrazy głębokiego współczucia Pani Prezes Ewie Pyrkosz – Jadach oraz całej rodzinie Profesora. Dzielmy się z Wami żalem i bólem po stracie tak ukochanej osoby.

Msza święta pogrzebowa za duszę śp. Stanisława Jadacha zostanie odprawiona w piątek, 3 marca o godzinie 9:40 w Kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć Profesora, do wzięcia udziału w tym nabożeństwie.

Szkoła i społeczność Towarzystwa Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego będzie zawsze wdzięczna za nieoceniony wkład Profesora Stanisława Jadacha w rozwój naszej instytucji. Jego duch i nauczycielska mądrość będą nadal obecne w naszych sercach i działaniach.

Cześć Jego pamięci.

Autor informacji: Elwira Borawska-Hnatio

 

Profesor Jadach
Email
Facebook
Twitter