Angielska wersja strony

Dla młodszego kolegi

Samorząd Uczniowski napisał i zrealizował kolejny projekt „Dla młodszegio kolegi” finansowanyz środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich
#SU-w-ak(Samorząd Uczniowski w Akcji). Operatorem tego programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisłąwa Konarskiego w Krakowie.
Starsi koledzy przygotowali dyskotekę dla klas 2 i 3. Między tańcami były także gry i konkursy.

Autorka informacji: Iwona Borek

Facebook
Twitter
LinkedIn