Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ

15 lutego odbyły się zajęcia laboratoryjne organizowane we współpracy z Wydziałem Chemii UJ. Brali w nich udział uczniowie klasy pierwszej oraz  uczniowie klasy II i III realizujących chemię i fizykę w zakresie rozszerzonym. Zajęcia prowadzili pracownicy UJ oraz Karolina Maniak- Górecka.

Zajęcia laboratoryjne obejmują zagadnienia z zakresu podstawowych czynności laboratoryjnych, otrzymywania substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie, podstaw analizy ilościowej i jakościowej, procesów utleniania i redukcji oraz związków kompleksowych.

8 godzin ważenia, sączenia, pipetowania, miareczkowania, analizy jakościowej kationów i anionów  umożliwiło młodym chemikom uporządkować chemiczne wiadomości, a przede wszystkim połączyć zdobytą wiedzę z praktycznymi ćwiczeniami.

Uczestnictwo w laboratoriach niejednemu uczniowi zapewne pomoże w podjęciu decyzji związanej z wyborem kierunku studiów, innym pozwoli swobodniej i pewniej poruszać się w laboratorium chemicznym, a na pewno każdy uczeń zyskał niezbywalną wiedzę przez doświadczenie.

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria